Systemy

SYSTEM DOCIEPLEŃ STROPÓW GARAŻOWYCH FAST W-G/ECOROCK W-G

SYSTEM DOCIEPLEŃ STROPÓW GARAŻOWYCH FAST W-G/ECOROCK W-G

Elementy systemu

Warstwa

Zastosowane produkty

Zaprawa klejąca

płyty lamelowe LG1 lub FASROCK G

tynk polimerowo-mineralny

Funkcje poszczególnych warstw systemu

Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń ścian i stropów systemem o zamiennie stosowanej nazwie FAST W-G/ECOROCK W-G, obejmujący wyroby produkowane fabrycznie przez producenta zestawu i/lub przez podwykonawców. W skład systemu FAST W-G/ECOROCK W-G wchodzą fabrycznie produkowane płyty lamelowe (o uporządkowanym układzie włókien) z wełny mineralnej jednostronnie gruntowanej lub niegruntowanej, wg normy PE-EN 13162, mocowane do podłoża za pomocą zaprawy klejącej lub zaprawy klejącej oraz dodatkowych łączników mechanicznych. Płyty lamelowe jednostronnie gruntowane mogą pozostać bez wykończenia, lub mogą być dodatkowo wykończone farbą silikatową bądź tynkiem polimerowo-mineralnym, w miejscu zamontowania. W przypadku warstwy wierzchniej z użyciem tynku polimerowo-mineralnego, w zależności od rodzaju wełny mineralnej wykończenie stanowi: - polimerowo-mineralna wyprawa tynkarska w przypadku wełny mineralnej fabrycznie gruntowanej, - wyprawa gruntująca FAST GRUNT S-T i polimerowo-mineralna wyprawa tynkarska w przypadku wełny mineralnej niegruntowanej Polimerowo-mineralna wyprawa tynkarska może być dodatkowo wykończona powłoką z farby silikatowej. Warstwa wierzchnia jest nakładana bezpośrednio, bez pustki powietrznej lub warstwy rozdzielającej. Zestaw wyrobów FAST W-G / ECOROCK W-G przeznaczony jest do wykonywania w budynkach nowo wznoszonych i użytkowanych ociepleń ścian w miejscach nie narażonych na uderzenia oraz stropów od strony sufitów, w zamkniętych i otwartych pomieszczeniach nieogrzewanych, np. garażach, parkingach podziemnych i nadziemnych, piwnicach, za/nad którymi znajdują się pomieszczenia ogrzewane. Podłoże, na którym mocowane jest ocieplenie może być wykonane z elementów murowych (cegły, bloczki, kamień, itp.) lub z betonu (wylewanego na budowie lub w postaci elementów prefabrykowanych).

Właściwości

Parametry prawidłowo zaprojektowanego i wykonanego systemu  FASROCK G/ECOROCK G   gwarantują spełnienie wszystkich wymagań technicznych, użytkowych i eksploatacyjnych.

System ociepleń  FASROCK G/ECOROCK G w zakresie reakcji na ogień wg EN 13501-1:2010 został sklasyfikowany w klasie A2-S1, d0 oraz jako niepalny, niekapiący i nierozprzestrzeniający ognia (NRO), od wewnątrz i na zewnątrz budynków - na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie(Dz.U.Nr 75 z 2002r. poz. 690, z późniejszymi zmianami), a także jako nieodpadające pod wpływem ognia - zgodnie z Instrukcją ITB Nr 401/2004.

Mrozoodporność warstwy wierzchniej  wg ETAG 004 - brak zniszczeń typu, rysy, wykruszenia, odspojenia i spęcherzenia.

Zadeklarowana przez producenta przyczepność warstwy wierzchniej do wełny w warunkach laboratoryjnychoraz po cyklach mrozoodporności powyżej większa lub równa wytrzymałości na rozciąganie (TR) płyt stosowanych w systemie.