Porady

Kariera

Kierownik Regionu / Doradca techniczno-handlowy / Regionalleiter

Niemcy

Serwisant Maszyn Barwiących

Zielona Góra

Pracownik Produkcji

Zielona Góra

Specjalista ds. zakupów / Procurement Specialist

Zielona Góra

Dobrowolna zgoda na przyszłe procesy rekrutacji

Jeżeli chciałby Pan/i, abyśmy uwzględnili przekazane dokumenty w przyszłych procesach rekrutacji, prosimy o dołączenie do CV następującej zgody: Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV przez P.W. FAST sp. Z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze w celu wykorzystania do kolejnych procesów rekrutacji prowadzonych przez okres najbliższego roku. Wiem, że zgoda jest dobrowolna i mogę ją wycofać w dowolnym momencie wysyłając e-mail na iod@fast.zgora.pl.

Informacja dla kandydata o zasadach przetwarzania danych osobowych w związku z rekrutacją

Informacja dla kandydata o zasadach przetwarzania danych osobowych w związku z rekrutacją

Administrator danych
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe FAST Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Foluszowa 112, 65-751 Zielona Góra (dalej zwany FAST)
Inspektor ochrony danych
To osoba, z którą może Pan/i kontaktować się w sprawie przetwarzania swoich danych, w tym w celu skorzystania z praw przysługujących na mocy przepisów RODO. Można skontaktować się z nim listownie na adres: FAST sp z o.o. , ul. Foluszowa 112, 65-751 Zielona Góra z dopiskiem „Dane osobowe” lub przez e-mail: iod@fast.zgora.pl
Cele i podstawy prawne przetwarzania
Pani/a dane są przetwarzane w związku z procesem rekrutacji na podstawie: - przepisów kodeksu pracy w przypadku rekrutacji zmierzającej do zawarcia umowy o pracę - przepisów kodeksu cywilnego w przypadku rekrutacji zmierzającej do zawarcia umowy o współpracę - dobrowolnej zgody w zakresie danych podanych przez Panią/a w CV, które wykraczają poza niezbędne do rekrutacji, a także w przypadku wyrażenia chęci na przyszłe procesy rekrutacji.
Okres przechowywania danych
Dane będą przechowywane maksymalnie przez 6 miesięcy po zakończeniu rekrutacji. W przypadku zgody na przyszłe procesy rekrutacji będą przechowywane do roku czasu od wyrażenia zgody.
Odbiorcy danych
Podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie stosownych umów np. obsługujące systemy informatyczne Administratora, kancelarie prawne, podmioty zapewniające obsługę kadrowo-płacową, podmioty umożliwiające przeprowadzenie procesu rekrutacji, np. Grupa Pracuj.
Prawa związane z przetwarzaniem danych
Każdej osobie przysługuje prawo: - wycofania zgody na podstawie której dane są przetwarzane. - żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
Prawo wniesienia skargi do organu
Przysługuje Pani/u także prawo wniesienia skargi na sposób przetwarzania danych przez administratora do Prezesa UODO
Obowiązek podania danych
- Podanie danych wymaganych przepisami kodeksu pracy w przypadku rekrutacji zmierzającej do zawarcia umowy o pracę jest obowiązkowe. Ich niepodanie może skutkować uniemożliwieniem udziału w rekrutacji. - Podanie danych wskazanych w ogłoszeniu, w którym poszukujemy współpracownika jest niezbędne do udziału w tym procesie. - Podanie pozostałych danych, których przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody nie jest wymagane i nie wpływa na proces rekrutacji.