Polityka prywatności

Polityka prywatności

Polityka prywatności

Obowiązuje od 1 lipca 2024 r.

Wprowadzenie 

Administratorem Państwa danych jest Przedsiębiorstwo Wielobranżowe FAST sp. z o.o., 
w dalszej części określony jako „FAST”, wchodzący w składy międzynarodowej grupy kapitałowej ROCKWOOL.

FAST dokłada wszelkich starań, aby chronić Państwa prywatność. Ochrona danych osobowych jest dla nas niezwykle ważna. Przetwarzamy Państwa dane wyłącznie zgodnie 
z obowiązującymi wymogami przepisów o ochronie danych, w szczególności z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych („RODO”). Z tego powodu Grupa ROCKWOOL wdrożyła zbiór wiążących reguł korporacyjnych („BCR”), wprowadzających wymogi dotyczące ochrony danych osobowych, które muszą być przestrzegane przez Grupę ROCKWOOL na całym świecie.  

W związku z prowadzoną przez nas działalnością gospodarczą, jako administrator danych przetwarzamy dane osobowe naszych klientów, dostawców, użytkowników naszych stron internetowych i aplikacji, a także gości i innych osób trzecich, zgodnie z opisem w sekcji C.

Nasza Polityka prywatności zawiera informacje na temat przetwarzanych przez nas danych osobowych, sposobu ich gromadzenia, podstawy prawnej, celu przetwarzania oraz okresu przechowywania. Ponadto informujemy o Państwa prawach jako osób, których dane dotyczą.

Polityka prywatności jest przedstawiona w formacie ustrukturyzowanym, dzięki czemu można przechodzić do poszczególnych zagadnień: 

 1. Administrator danych  
 2. Dane kontaktowe 
 3. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych 
 4. Nasze działania marketingowe i reklamowe
 5. Przekazywanie danych pomiędzy spółkami z Grupy ROCKWOOL
 6. Ujawnianie i przekazywanie danych stronom trzecim
 7. Prawa osoby, której dane dotyczą
 8. Zmiany w naszej Polityce prywatności

 

 1. Administrator danych 

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe FAST sp. z o.o.
ul. Foluszowa 112
65-751 Zielona Góra
Polska
Kapitał zakładowy Spółki: 700.500,00 zł
KRS 0000020621, REGON 970019505, NIP 9290113271
Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

E-mail: biuro@fast.zgora.pl

Dane kontaktowe 

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących naszej Polityki prywatności i/lub przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych, prosimy o kontakt z naszym inspektorem ochrony danych: 

Email: iod@fast.zgora.pl

 

 1. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych 

W zależności od Państwa relacji ze spółkami z Grupy ROCKWOOL, będziemy przetwarzać różne kategorie Państwa danych osobowych w różnych celach.  Poniżej przedstawiamy szczegółowe informacje dotyczące celów i sposobów przetwarzania Państwa danych osobowych.

 

Kto?Kategorie danych osobowychCele przetwarzaniaPodstawa prawnaOkres przechowywania

Klienci i ich reprezentanci

 

 

 

Imię i nazwisko, adres, numer telefonu, e-mail, stanowisko i miejsce pracy, NIP, REGON, PESEL, nr i seria dokumentu tożsamości.Prowadzenie zwykłych relacji z klientami, tj.: administrowanie płatnościami, ogólna komunikacja, zarządzanie codziennymi operacjami zgodnie z uzasadnionymi i uczciwymi praktykami biznesowymi (w tym planowanie, realizacja i zarządzanie współpracą; statystyki, analizy).

W przypadku reprezentantów dane będą przetwarzane w oparciu o prawnie uzasadniony interes związany z realizowaniem relacji biznesowych oraz umów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Realizacja umowy z osobą fizyczną (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).

 

Do czasu zrealizowania wskazanego celu, ale nie dłużej niż 10 lat od ostatniego zakupu naszych produktów lub usług.

 

 

Zapewnienie ogólnej obsługi klienta i wsparcia, w tym ankiet po-sprzedażowychUzasadnione interesy polegające na zapewnieniu zadowolenia klientów oraz doskonaleniu naszych produktów i usług (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
Uzyskiwanie informacji o klientach i wiedzy na temat sposobu korzystania z naszych produktów i usług (np. poprzez wysyłanie badań satysfakcji lub ankiet rynkowych).Zgoda osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
Zapobieganie oszustwom i zabezpieczenie płatności.Uzasadnione interesy w zakresie ochrony interesów spółki (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
Ustalenie, ochrona lub dochodzenie roszczeń prawnych.
Potencjalni klienci i ich reprezentanciImię i nazwisko, adres, numer telefonu, e-mail, stanowisko i miejsce pracy.

Generowanie leadów biznesowych – więcej informacji w części D.

 

Zgoda osoby, której dane dotyczą (w przypadku działań elektronicznych) lub uzasadnione interesy w promowaniu spółki oraz sprzedaży naszych produktów i usług (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Do czasu pozyskania klienta, jednak nie dłużej niż 5 lat od ostatniej interakcji.

 

Mierzenie skuteczności w pozyskiwaniu klientów – więcej informacji w części D.Zgoda osoby, której dane dotyczą (w przypadku działań elektronicznych) lub uzasadnione interesy dotyczące pomiaru skuteczności naszych działań (art. 6 ust. 1 lit. a), f) RODO).
Pozyskiwanie potencjalnych klientów.Podejmowanie działań przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).
Dostawcy towarów lub usług oraz ich reprezentanciImię i nazwisko, służbowy numer telefonu, e-mail, stanowisko i miejsce pracy, NIP, REGON, PESEL, nr i seria dokumentu tożsamości, nr rejestracyjny pojazdu, obywatelstwo.Prowadzenie zwykłych relacji z dostawcami, tj.: administrowanie płatnościami, ogólna komunikacja, zarządzanie codziennymi operacjami zgodnie z uzasadnionymi i uczciwymi praktykami biznesowymi (w tym planowanie, realizacja i zarządzanie współpracą, przeprowadzanie ratingów kredytowych, a także prowadzenie statystyk i analiz).

Realizacja umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) – w przypadku dostawców będących osobami fizycznymi.

Uzasadniony interes w celu zawarcia i realizacji umowy zawartej z dostawcą, ustalenie, obrona lub dochodzenie roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)

Do czasu zrealizowania wskazanego celu, ale nie dłużej niż 10 lat od ostatniego zakupu naszych produktów lub usług.
Pozyskiwanie i lokalizowanie dostawców. Zawieranie i realizowanie postanowień zawartych umów.Prawnie uzasadniony interes polegający na zaspokajaniu potrzeb biznesowych i prowadzeniu regularnej działalności gospodarczej (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
Osoby odwiedzające fizyczne lokalizacjeImię i nazwisko, nazwa firmy, numer rejestracyjny, jeśli dotyczy, data i godzina wizyty, numer dokumentu tożsamości, wyniki kontroli trzeźwości.Zapewnienie bezpieczeństwa naszych fizycznych lokalizacji, ochrona informacji poufnych oraz zapobieganie przestępstwom 
i ich rozwiązywanie w naszych fizycznych lokalizacjach.

Uzasadniony interes polegający na zapewnieniu bezpieczeństwa na terenie obiektu oraz ochronie pracowników, gości, informacji i mienia (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

 

Do 90 dni od dnia rejestracji lub tak długo, jak to konieczne w związku z trwającą sprawą.
Nagrania z monitoringu wizyjnego, obejmujące wizerunek, datę i miejsce nagrania, numer rejestracyjny i model pojazdu.
Odbiorcy wiadomości marketingowych

Imię i nazwisko, zwrot grzecznościowy, stanowisko, miejsce pracy, e-mail, numer telefonu.

 

Dystrybucja komunikacji marketingowejZgoda na otrzymywanie informacji marketingowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).Do czasu wycofania zgody na kontakt w celach marketingowych.
Osoby korzystające z formularzy kontaktowychImię i nazwisko, e-mail, numer telefonu, zawód, firma, miejscowość, kraj.

Udzielenie odpowiedzi. Przekazanie na żądanie osoby, która się kontaktuje, niezbędnych informacji, w tym przedstawienie oferty.

Komunikacja w celach marketingowych, promocji i sprzedaży produktów i usług spółki, a także w celu zapewnienia wsparcia.

Jeśli zapytanie dotyczy (potencjalnego) zawarcia umowy, podstawą prawną będzie podjęcie kroków niezbędnych do zawarcia umowy lub realizacji istniejącej umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Zgoda na przekazanie informacji marketingowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Jeśli zapytanie nie dotyczy umowy, ani oferty, podstawą prawną będzie nasz prawnie uzasadniony interes polegający na obsłudze zapytania (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Do czasu zakończenia kontaktu, a następnie przez okres niezbędny do naszych celów dokumentacyjnych.

W przypadku danych przetwarzanych w oparciu o zgodę, do czasu ustania celu lub wycofania zgody.

Użytkownicy konta internetowegoImię i nazwisko, adres e-mail, telefon, zawód, firma, adres, inne dane niezbędne do korzystania z konta.Dostarczanie użytkownikowi naszych usług w witrynach internetowych lub aplikacjach.Realizacja umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).Do momentu zamknięcia konta, a następnie przez okres niezbędny do naszych celów dokumentacyjnych.
Przekazywanie informacji handlowych i marketingowych.Zgoda osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).Do czasu wycofania zgody.
Zarządzanie utworzonymi kontami użytkowników; do celów bezpieczeństwa, statystycznych i analitycznych.Uzasadniony interes w prowadzeniu statystyk i analiz w celu poprawy komfortu użytkowania (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).Do momentu zamknięcia konta, a następnie przez okres niezbędny do naszych celów dokumentacyjnych.
Odwiedzający profile w mediach społecznościowychInformacje publicznie dostępne na profilu użytkownika, w tym imię i nazwisko, płeć, stan cywilny, miejsce pracy, zainteresowania, wizerunek i miasto; czy użytkownik „polubił” lub zastosował inne reakcje na naszym profilu; komentarze pozostawione na naszych postach; treści udostępnione spółce z zamiarem interakcji;
fakt odwiedzenia naszego profilu; adres IP.

W celu ulepszania naszych produktów i usług, w tym naszych profili i stron w mediach społecznościowych; do celów statystycznych i analitycznych;
w celu komunikowania się z użytkownikami, jeśli angażują się oni w nasze treści (komentarze, recenzje, wiadomości); w celu ponownego udostępniania udostępnionych nam treści.

* Dostawcy platform mogą przetwarzać dane osobowe użytkownika do własnych celów – należy pamiętać, że jest to poza naszą kontrolą.

Uzasadniony interes polegający na możliwości komunikowania się z użytkownikami i kierowania do użytkowników komunikacji marketingowej na naszych profilach w mediach społecznościowych, a także nasz uzasadniony interes polegający na doskonaleniu naszych produktów i usług (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Okresy przechowywania są określane przez dostawców platform mediów społecznościowych i można je znaleźć w ich politykach prywatności:

Meta (Instagram, Facebook): https://www.facebook.com/privacy/policy/?entry_point=facebook_help_center_ig_data_policy_redirect&locale=pl_PL

Google (YouTube): https://policies.google.com/privacy?hl=pl

LinkedInhttps://pl.linkedin.com/legal/privacy-policy?

 

 

 

 

 

 

 1. Nasze działania marketingowe i reklamowe
OpisKiedy?Kategorie danych osobowychCele przetwarzaniaPodstawa prawnaOkres przechowywania
Śledzenie wiadomości 
e-mail
Wiadomości 
e-mail przekazywane przez nas w celach marketingowych na podstawie udzielonej zgody lub w związku z wydarzeniami, na które użytkownicy się zapisali, mogą zawierać technologie śledzenia, które informują nas o tym, czy odbiorca otrzymał lub otworzył wiadomość 
e-mail lub kliknął link w wiadomości e-mail.
Śledzenie informacji o interakcji użytkownika z naszymi 
e-mailami.
Dostarczanie spersonalizowanych treści, analiz i statystyk.Zgoda na to działanie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Jeśli użytkownicy wyrazili zgodę na komunikację marketingową: do momentu wycofania takiej zgody.

 

 1. Przekazywanie danych pomiędzy spółkami z Grupy ROCKWOOL

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane pomiędzy spółkami z Grupy ROCKWOOL w celach, dla których zostały zgromadzone, o ile przekazywanie takie nie jest zabronione lub ograniczone przepisami prawa.  Przekazywanie danych osobowych pomiędzy spółkami 
z Grupy ROCKWOOL (zarówno w Polsce, jak i zagranicę) jest realizowane w oparciu o Wiążące Reguły Korporacyjne (BCR) https://p-cdn.rockwool.com/globalassets/about-us/corporate-governance/rockwool-bcr_public-version.pdf?f=20220601065601, zatwierdzone przez duński organ nadzoru ochrony danych osobowych.

Struktura Grupy ROCKWOOL jest dostępna na stronie: 
 https://www.rockwool.com/group/privacy-Statement/rockwool-group-companies/

 

 1. Ujawnianie i przekazywanie danych stronom trzecim

Państwa dane osobowe mogą być powierzane dostawcom usług, niezbędnych
do zrealizowania naszych celów przetwarzania, wskazanych powyżej, to jest m.in. do:

 • Dostawców usług IT,
 • Dostawców mediów społecznościowych,
 • Dostawców poczty e-mail oraz programów mailingowych,
 • Dostawców usług hostingowych,
 • Dostawców plików cookie i podobnych technologii,
 • Dostawców narzędzi do prowadzenia webinarów,
 • Dostawców platform edukacyjnych dla klientów,
 • Dostawców platform obsługi klienta,
 • Dostawców platform relacji z klientami,
 • Dostawców stron internetowych,
 • Firm audytorskich,
 • Firm windykacyjnych,
 • Firm doradczych.

W pewnych okolicznościach i zgodnie z prawem może być konieczne przekazanie Państwa danych osobowych także następującym kategoriom administratorów danych:

Kategorie administratorówRodzaj danych osobowychPodstawa prawna
Podmioty publiczne, organy ścigania, sądy, prawnicy i biegli rewidenci Informacje wymagane przez przepisy prawa lub związane 
z ustaleniem, ochroną lub dochodzeniem roszczeń.
Nasz obowiązek, wynikający z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) lub nasze prawnie uzasadnione interesy (art. 6 ust. 1lit. f RODO).
Podmioty obsługujące płatnościDane dotyczące płatności.Realizacja umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), obowiązki wynikające z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit c RODO).

Jeśli przekazujemy Państwa dane osobowe odbiorcom (zarówno administratorom, 
jak i podmiotom przetwarzającym), których siedziby znajdują się w państwie trzecim, 
w odniesieniu do którego Komisja Europejska nie przyjęła decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony danych osobowych, takie przekazanie odbywa się na podstawie Ram Prywatności UE-USA (dla firm z siedzibą w USA) lub Standardowych Klauzul Umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską (dla innych krajów), których kopię można uzyskać, kontaktując się z nami w sposób określony powyżej (sekcja B).

FAST zobowiązuje się do wprowadzenia odpowiednich środków bezpieczeństwa w celu ochrony Państwa danych osobowych, a nasza strona internetowa posiada środki bezpieczeństwa chroniące przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i/lub zmianą danych osobowych znajdujących się pod naszą kontrolą.

Współpraca z dostawcami platform mediów społecznościowych

Facebook, Instagram i LinkedIn

W przypadku Facebooka i Instagrama (należących do Meta Platforms Ireland Ltd.), FAST wraz z dostawcami mediów społecznościowych są współadministratorami danych w zakresie przetwarzania danych osobowych gromadzonych w związku z Państwa interakcjami z profilami, w tym postami zamieszczanymi w ramach interakcji z naszymi profilami stron. Gdy Meta przetwarza Państwa dane osobowe w celu tworzenia grup docelowych (podobnych odbiorców i grup niestandardowych), działa jako podmiot przetwarzający dane w naszym imieniu.

W przypadku LinkedIn jesteśmy wraz z dostawcą platformy współadministratorami danych przetwarzanych do celów statystycznych.

Zawarliśmy z dostawcami platform LinkedIn, Instagram i Facebook umowy dotyczące podziału zadań związanych z ochroną danych. Zgodnie z tymi umowami podmioty (takie jak FAST) 
i dostawcy mediów społecznościowych są odpowiedzialni za zadania związane z podjętym przetwarzaniem. Informacje dotyczące podziału obowiązków można znaleźć tutaj:

 

YouTube

FAST korzysta również z narzędzi Google w związku z korzystaniem z YouTube. W związku z tym udostępniamy do Google pewne informacje o Państwa interakcjach, zainteresowaniach itp.  
w celu optymalizacji marketingu i usług, w tym naszych filmów w YouTube.

 

 1. Prawa osoby, której dane dotyczą
 2. Prawo dostępu (art. 15 RODO), tj. prawo do uzyskania potwierdzenia, 
  czy przetwarzamy Państwa dane osobowe, w tym uzyskania kopii danych.
 3. Prawo do sprostowania (art. 16 RODO), tj. prawo do otrzymania sprostowania danych osobowych i uzupełnienia niekompletnych danych osobowych.
 4. Prawo do usunięcia danych (art. 17 RODO), tj. prawo do usunięcia danych osobowych bez zbędnej zwłoki. Należy pamiętać, że nie jest to prawo bezwzględne i obowiązują pewne wyjątki, np. gdy przepisy wymagają dalszego przetwarzania danych.
 5. Prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO), tj. prawo do ograniczenia dalszego przetwarzania danych osobowych, jeżeli ma zastosowanie jeden z warunków określonych w art. 18 ust.1 RODO.
 6. Prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO), tj. prawo do otrzymania swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego, na własny użytek lub do przekazania ich przez nas bezpośrednio innemu administratorowi.
 7. Prawo do sprzeciwu (art. 21 RODO) daje Państwu możliwość sprzeciwienia 
  się przetwarzaniu swoich danych osobowych w każdym przypadku, gdy podstawą prawną takiego przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Nie jest to prawo bezwzględne i w niektórych przypadkach możemy nie uwzględnić Państwa żądania i jednocześnie poinformować o przyczynach. Dotyczy 
  to między innymi sytuacji, gdy przetwarzamy Państwa dane w celach marketingu bezpośredniego w oparciu o nasz uzasadniony interes.
 8. Prawo do wycofania zgody (art. 7 ust. 3RODO) dotyczy przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na jej podstawie. Jeśli wycofają Państwo swoją zgodę, zaprzestaniemy przetwarzania Państwa danych osobowych w celach, których dotyczyła wyrażona zgoda.  Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność przetwarzania Państwa danych, którego dokonano na podstawie zgody, przed jej wycofaniem.
 9. Prawo do wniesienia skargi (art. 77 RODO) do właściwego organu nadzorczego, 
  jeśli uznają Państwo, że naruszyliśmy Państwa prawo do ochrony danych osobowych.

 

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

ul. Stawki 2

00-193 Warszawa

Polska

kancelaria@uodo.gov.pl, infolinia: 606-950-000

 

 

 1. Zmiany w naszej Polityce prywatności

W związku z rozwojem technicznym, pojawieniem się nowych działań związanych 
z przetwarzaniem danych i/lub zmianą wymogów prawnych, zastrzegamy sobie prawo 
do zmiany Polityki prywatności. O ile zmiany w Polityce prywatności zostaną uznane za istotne 
i znaczące, zostaną Państwo o nich poinformowani na naszej stronie internetowej. Aktualna wersja Polityki prywatności będzie zawsze dostępna pod adresem: https://fast.zgora.pl/polityka-prywatnosci