Strona główna | Polityka prywatności

Polityka prywatności

 

Polityka prywatności Przedsiębiorstwa Wielobranżowego FAST sp. z o.o. należącego do Grupy ROCKWOOL obowiązuje od 1 lipca 2021 r.

Wstęp

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe FAST sp. z o.o. [dalej ‘FAST”] należące do międzynarodowej grupy ROCKWOOL zobowiązuje się do ochrony Twojej prywatności. Ochrona Twoich danych osobowych jest dla nas ważna i przetwarzamy te dane wyłącznie zgodnie z obowiązującymi wymogami ochrony danych, w szczególności zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych („RODO”). Z tego powodu Grupa ROCKWOOL wdrożyła zestaw Wiążących Reguł Korporacyjnych („BCR”), które wprowadzają wymogi dotyczące ochrony danych, do których przestrzegania Grupa ROCKWOOL jest zobowiązana na całym świecie.

W związku z naszą działalnością biznesową, jako administrator danych, przetwarzamy dane osobowe naszych klientów, kandydatów do pracy, dostawców, użytkowników naszych stron internetowych i aplikacji, a także osób odwiedzających oraz innych osób trzecich (więcej informacji w Rozdziale C Polityki prywatności).

Dzięki naszej Polityce prywatności dowiesz się jakie dane osobowe przetwarzamy, w jaki sposób je zbieramy i w jakim celu (celach) możemy je wykorzystywać. Ponadto poinformujemy Cię o Twoich prawach jako osoby, której dane dotyczą (podmiot danych).

Informacje zawarte w Polityce prywatności są przedstawione w formacie warstwowym, dzięki czemu możesz przejść do określonych obszarów określonych poniżej.

A.    Administrator danych
B.    Dane kontaktowe
C.    Informacje o celach przetwarzania danych osobowych
D.    Przekazywanie danych w ramach Grupy ROCKWOOL
E.    Ujawnianie i przekazywanie danych podmiotom trzecim
F.    Bezpieczeństwo
G.    Twoje prawa jako podmiotu danych
H.    Linki do innych stron internetowych
I.    Zmiany w Polityce prywatności
J.    Polityka cookies


A. Administrator danych

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe FAST sp. z o.o., ul. Foluszowa 112, 65-751 Zielona Góra, Polska, KRS 0000020621, REGON 970019505, NIP 9290113271.
Dane kontaktowe:  biuro@fast.zgora.pl, tel.  +48 (68) 328-62-00.


 
B. Dane kontaktowe

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących Polityki prywatności lub przetwarzania Twoich danych osobowych, prosimy o kontakt z naszym inspektorem ochrony danych:
Email: iod@fast.zgora.pl C. Informacja o celach przetwarzania danych osobowych

Niektóre dane osobowe są niezbędne do przetworzenia, abyśmy mogli świadczyć Tobie usługi, które zamówiłeś. Niektóre dane osobowe możesz podać dobrowolnie. Za każdym razem poinformujemy Cię jakie dane osobowe są niezbędne (np. poprzez oznaczenie gwiazdką (*)) oraz jakie są konsekwencje w przypadku ich niedostarczenia. Brak podania danych wtedy gdy o to prosimy może spowodować, że nie będziemy w stanie (w pełni) spełnić Twojej prośby. Poniżej przedstawiamy podstawy i cele przetwarzania Twoich danych przez FAST.

1. Klienci i potencjalni klienci

Jeśli jesteś klientem FAST lub jesteś zatrudniony w firmie, która jest klientem FAST, możemy przetwarzać Twoje dane kontaktowe takie jak: imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail, nazwa stanowiska i miejsce pracy.

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu skontaktowania się z Tobą w ramach zwykłej relacji z klientem, zapewnienia ogólnej obsługi klienta i wsparcia (w tym ankiet uzupełniających) oraz uzyskania informacji i wiedzy o tym, w jaki sposób nasze produkty i usługi są wykorzystywane przez naszych klientów. Podstawą prawną takiego przetwarzania jest wykonanie umowy między Tobą a FAST (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz nasze uzasadnione cele polegające na zapewnieniu satysfakcji klienta oraz ulepszaniu naszych produktów i usług lub spełnienie zapisów umowy pomiędzy firmą, w której pracujesz a FAST (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Twoje dane osobowe zostaną przez nas usunięte po osiągnięciu celu przetwarzania określonego powyżej. Jeśli jednak Twoje dane osobowe stanowią element danych księgowych, Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu zapewnienia zgodności z obowiązującymi krajowymi przepisami o rachunkowości (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

FAST może przetwarzać dane osobowe potencjalnych nowych klientów (lead’ów), w tym pracowników potencjalnych nowych klientów. Celem przetwarzania jest tworzenie i realizowanie celów biznesowych. Przetwarzanie takie opiera się na naszych uzasadnionych interesach polegających na realizacji tego celu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dane te są usuwane lub pozbawiane cech identyfikacyjnych (anonimizowane) po osiągnięciu celu przetwarzania określonego powyżej.

2.  Dostawcy

Jeśli jesteś dostawcą FAST lub jesteś zatrudniony w firmie, która jest dostawcą FAST, możemy przetwarzać Twoje dane kontaktowe takie jak imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail, nazwa stanowiska i miejsce pracy. Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu skontaktowania się z Tobą w ramach zwykłych relacji z dostawcą. Podstawą prawną takiego przetwarzania jest wykonanie umowy między Tobą a FAST (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz nasze uzasadnione cele polegające na spełnieniu zapisów umowy pomiędzy firmą, w której pracujesz a firmą FAST (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Twoje dane osobowe zostaną przez nas usunięte po osiągnięciu celu przetwarzania określonego powyżej. Jeśli jednak Twoje dane osobowe stanowią element danych księgowych, Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu zachowania zgodności z obowiązującymi krajowymi przepisami o rachunkowości (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).


3. Praktyki marketingowe i reklamowe FAST

a.    Jakie informacje zbieramy?

Śledzenie w aplikacjach i witrynach
Kiedy odwiedzasz nasze strony internetowe lub aplikacje i udzieliłeś nam wyraźnej zgody na wszystkie lub niektóre kategorie danych osobowych, zbieramy informacje o Tobie i Twoim korzystaniu za pomocą plików cookie („ciasteczek”), pikseli i innych podobnych technologii, m.in. adres IP, typ przeglądarki i urządzenia, adres strony internetowej, która przekierowała Cię do witryny lub aplikacji, słowa kluczowe wpisane przez Ciebie w wyszukiwarce, które doprowadziły Cię do naszej strony oraz korzystanie i nawigacja na stronach
i aplikacjach.

Celem tego przetwarzania jest ułatwienie korzystania ze stron internetowych i aplikacji a także naszych usług i produktów oraz dostarczanie spersonalizowanych treści i wyników wyszukiwania. Podstawą prawną takiego działania są nasze uzasadnione interesy w zakresie opracowywania, oceny, promowania i sprzedaży naszych produktów i usług, w tym naszych stron internetowych i aplikacji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Więcej o wykorzystaniu „ciasteczek” dowiesz się z naszej Polityki cookies w Rozdziale J.

Dane przekazywane w celu kontaktu
Jeśli kontaktujesz się z nami w celu uzyskania pomocy, rejestrujesz się za pośrednictwem formularzy na naszych stronach internetowych lub aplikacjach w celu otrzymywania materiałów marketingowych lub innych ofert, zbieramy podane przez Ciebie informacje. W celu wsparcia aktualizacji naszych baz danych i dostarczenia Tobie jak najbardziej odpowiednich treści, możemy scalać informacje dostarczane przez Ciebie z naszymi danymi o śledzeniu plików cookie, wiadomościach e-mail, informacjami o klientach i logowaniu. Ponadto, możemy łączyć Twoje dane z informacjami dostarczonymi przez osoby trzecie, na przykład: wielkość i branża firmy, w której pracujesz (jeśli podałeś nazwę firmy) będą dostarczane z takich źródeł jak branżowe witryny sieciowe i dostawcy usług informacyjnych.

Celem takiego przetwarzania jest możliwość komunikowania się z Tobą oraz zapewnienia obsługi ogólnej i wsparcia. Podstawą prawną przetwarzania jest Twoja zgoda na otrzymywanie informacji o charakterze marketingowym (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) oraz nasze prawnie uzasadnione interesy w osiąganiu takich celów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dane osobowe będą przechowywane do czasu zrealizowania celu przetwarzania określonego powyżej, chyba że zapytanie dotyczy relacji biznesowej. W takim przypadku obowiązać będzie czas przechowywania przewidziany dla relacji biznesowych. Prosimy o odniesienie się do Rozdziału C pkt1.

Marketing
Wiadomości e-mail, które wysyłamy Tobie w celach marketingowych na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO) lub w związku z wydarzeniami, na które się zarejestrowałeś, mogą zawierać technologie śledzenia, które informują nas, czy otrzymałeś lub otworzyłeś wiadomość e-mail lub kliknąłeś w link w wiadomości.

Przetwarzamy te informacje, aby móc dostarczać Tobie treści spersonalizowane. Podstawą prawną takiego działania są nasze prawnie uzasadnione interesy w zakresie opracowywania, oceny, promocji i sprzedaży naszych produktów i usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Konta
Jeśli utworzysz u nas konto, możemy zbierać informacje dotyczące Twojego profilu, w tym imię i nazwisko, adres e-mail, nazwa użytkownika i hasło, a także aktywność na Twoim profilu. Przetwarzamy te informacje, w celu dostarczenia Tobie naszych usług w witrynach lub aplikacjach. Podstawą prawną takiego przetwarzania jest wykonanie zawartej z Tobą umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) zgodnie z Regulaminem dostarczanej usługi. Dane osobowe zebrane za pośrednictwem profili i kont zostaną usunięte po osiągnięciu celu przetwarzania określonego powyżej, chyba że profil lub konto dotyczy relacji biznesowych lub przechowywanie danych jest wymagane przez przepisy rachunkowe i podatkowe. Wówczas czas przechowywania tych danych będzie wynosił 5 kolejnych lat, po roku w którym nastąpiła ostatnia transakcja. Podstawą przetwarzania w takim wypadku będzie nasz obowiązek wynikający z przepisów prawa (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Prosimy o odniesienie się do Rozdziału C punkt1.

b.    Marketing i reklama online

Informacje ogólne
Możemy kontaktować się z Tobą za pośrednictwem różnych kanałów marketingowych i reklamowych w celu informowania o nowych produktach, usługach i wydarzeniach, istotnych wskazówkach i instrukcjach, aktualizacjach dotyczących branży i szczebla kierowniczego oraz wszelkich ofertach, które mogą być dla Ciebie istotne. Dokładamy wszelkich starań, aby dostarczać Tobie najistotniejszych informacji i opierać je na informacjach zebranych przez nas.


E-mail i SMS
Jeśli wyraziłeś zgodę na otrzymywanie od nas materiałów marketingowych, skontaktujemy się z Tobą za pośrednictwem poczty elektronicznej i/lub SMS-a. Treści dopasowujemy w oparciu o zebrane przez nas informacje, m.in. poprzez kliknięcia w wiadomości e-mail, odwiedzane strony internetowe, dane demograficzne lub geograficzne, itp.

Oferty marketingowe zostaną opisane Tobie przed zebraniem danych, a uzyskanie Twojej zgody będzie wymagane przed przesłaniem materiałów marketingowych pocztą elektroniczną lub SMS-em. Jeśli nie będziesz już chciał otrzymywać od nas informacji marketingowych, będziesz mógł w dowolnym momencie zrezygnować z subskrypcji korzystając z linka do rezygnacji z subskrypcji który znajdziesz we wszystkich naszych e-mailach marketingowych.

Strona internetowa i aplikacje
Kiedy wyraziłeś zgodę na pliki cookie i korzystasz z naszych stron lub aplikacji, możemy Tobie pokazywać spersonalizowane treści na podstawie zebranych przez nas informacji o Tobie oraz sposobie, w jaki się z nami skontaktowałeś. Więcej informacji na temat korzystania przez nas z plików cookie można znaleźć w naszej Polityce cookies w rozdziale J.
    
Reklama online
FAST reklamuje się w Internecie na różne sposoby. Działania te obejmują m.in. wyświetlanie reklam na stronach internetowych innych firm, w wyszukiwarkach, w aplikacjach i na platformach mediów społecznościowych, takich jak Facebook, Instagram, czy YouTube. Używamy plików cookie i innych podobnych technologii które są gromadzone przez nas lub przez strony trzecie. Pozwala nam to na zbieranie dodatkowych informacji w celu pomiaru i poprawy skuteczności naszych reklam. Więcej informacji na temat korzystania przez nas z plików cookie można znaleźć w naszej Polityce cookies w rozdziale J.

4. Osoby odwiedzające nasze obiekty

Jeśli jesteś gościem w budynkach lub obiektach FAST, możemy przetwarzać Twoje dane kontaktowe, takie jak imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail, nazwa stanowiska i miejsce pracy. Twoje dane osobowe są przetwarzane w celu identyfikacji i udokumentowania osób odwiedzających dla zachowania bezpieczeństwa i zapewnienia ochrony fizycznej. Podstawą prawną do takiego przetwarzania jest nasz uzasadniony interes, jakim jest zapewnienie bezpieczeństwa odwiedzających (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Twoje dane osobowe zostają usunięte po osiągnięciu celu przetwarzania określonego powyżej. Jeśli jest to konieczne, możemy przetwarzać Twoje dane osobowe przez dłuższy okres czasu w celu zachowania zgodności z obowiązującymi przepisami krajowymi (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Podczas Twojej wizyty będziemy także przetwarzać Twoje dane w zakresie wizerunku, w związku z zapewnieniem ochrony osób i mienia w naszych obiektach z wykorzystaniem monitoringu wizyjnego. Nagrania z monitoringu będą przechowywane do 3 miesięcy, a w przypadku stanowienia dowodu w postępowaniu, do czasu jego zakończenia.

W związku z koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających w naszych obiektach, możemy także przetwarzać inne Twoje dane, w tym dane dotyczące stanu zdrowia, czy zaszczepienia przeciwko COIVD-19, jeżeli takie działanie będzie niezbędne do zapewnienia właściwej ochrony osób przebywających w obiekcie. Takie dane będą przetwarzane tylko i wyłącznie na podstawie i w granicach obowiązujących w dniu Twojej wizyty przepisów prawa.


5.    Kandydaci do pracy

Jeśli ubiegasz się o pracę w FAST, będziemy przetwarzać następujące informacje:
• Informacje kontaktowe, takie jak imię i nazwisko, (adres), adres e-mail i numer telefonu
• Dane przekazane przez Ciebie w dokumentach aplikacyjnych oraz podczas procesu rekrutacji
• Umiejętności, wykształcenie i doświadczenie zawodowe
• Wyniki oceny dokonanej w ramach procesu rekrutacji .
Przetwarzamy te informacje w celu oceny czy będziemy chcieli zaoferować Ci stanowisko w FAST, zgodnie z przepisami kodeksu pracy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Możesz także z własnej inicjatywy przekazać nam dane, które nie są niezbędne w toku rekrutacji, ale których przekazanie jest dla Ciebie istotne, także w zakresie danych szczególnych kategorii, jak informacja o stanie zdrowia (art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO). Pamiętaj, że podanie takich danych nie jest wymagane, ani niezbędne do procesu rekrutacji. Możemy także na podstawie Twojej zgody przetwarzać dane do przyszłych procesów rekrutacji (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Twoje dane osobowe przechowujemy do czasu osiągnięcia w/w celu przetwarzania, chyba że wyraziłeś zgodę na dłuższy okres przechowywania w celu udziału w przyszłych procesach rekrutacji. W trakcie tego okresu możesz w dowolnym momencie wycofać swoją zgodę. Prosimy o zapoznanie się z Rozdziałem G pkt 7.
D. Przekazywanie danych w ramach Grupy ROCKWOOL

Zebrane dane osobowe mogą być przekazywane między podmiotami Grupy ROCKWOOL w celach, dla których zostały zebrane, pod warunkiem, że takie przekazywanie nie jest zabronione lub ograniczone przepisami prawa.

W odniesieniu do podmiotów ROCKWOOL mających siedzibę w krajach poza UE/EOG, które nie są uważane za bezpieczne państwo trzecie (tj. nie zapewniające odpowiedniego poziomu ochrony danych), w takim wypadku uzasadnioną podstawę do przekazywania Twoich danych osobowych będą stanowiły Wiążące Reguły Korporacyjne ROCKWOOL (zgodnie z art. 47 RODO)
https://www.rockwool.com/siteassets/media/reports/corporate-governance/rockwool-bcr-policy-sep-2016---extract-june-2021.pdf?f=20210601121150


Lista podmiotów Grupy ROCKWOOL jest dostępna pod adresem https://www.rockwool.com/group/privacy-Statement/rockwool-group-companies/.E.    Ujawnianie i przekazywanie danych podmiotom trzecim

Ujawnianie lub przekazywanie przez nas Twoich danych osobowych stronom trzecim (tj. podmiotom spoza Grupy ROCKWOOL) jest ograniczone do minimum i podlega zastosowaniu należytego poziomu ochrony danych. Możemy ujawniać lub przekazywać dostępne dane osobowe podmiotom trzecim w następujących przypadkach:

•    W celu świadczenia usług w naszym imieniu, m.in. hosting, wsparcie IT, usługi marketingowe lub usługi administracyjne. Strony trzecie działające jako przetwarzający dane mogą przetwarzać dane osobowe wyłącznie w zgodzie z naszymi instrukcjami i na podstawie pisemnej umowy powierzenia danych.
•    W celu ustanowienia, wykonania lub obrony naszych praw, np. kancelariom prawnym.
•    W przypadku, gdy wcześniej wyraziłeś zgodę na ujawnienie danych osobowych osobie trzeciej.
•    W przypadku fuzji, sprzedaży, utworzenia spółki joint venture, cesji, przeniesienia lub innego zbycia całości lub części aktywów lub udziałów firmy ROCKWOOL (w tym między innymi w związku z niewypłacalnością lub podobnym postępowaniem).
•    Zgodnie z naszą Polityką cookies podmiotom dostarczającym cookies oraz inne technologie, a także podmiotom wspierającym nasze działania marketingowe. Więcej informacji w Rozdziale J. 

Jeżeli odbiorca danych osobowych znajduje się w kraju spoza terytorium UE/EOG, który nie zapewnia odpowiedniego poziomu ochrony danych, Twoje dane osobowe zostaną przekazane takiemu odbiorcy dopiero po podpisaniu pisemnej umowy o przekazanie danych w oparciu o standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską (zgodnie z art. 46 ust. 2 RODO).F.    Bezpieczeństwo

FAST zobowiązuje się do stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w celu zapewnienia bezpieczeństwa Twoich danych osobowych. Deklarujemy, że nasza strona internetowa została zabezpieczona w celu ochrony przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem lub zmianą danych osobowych pozostających pod naszą kontrolą.
G.  Twoje prawa jako podmiotu danych

Pamiętaj, że na mocy przepisów RODO przysługują Ci prawa wynikające z faktu przetwarzania Twoich danych przez FAST. Poniżej opisujemy jakie prawa i na jakich zasadach Ci przysługują. W celu skorzystania ze swoich praw lub uzyskania szerszej informacji w tym zakresie skontaktuj się z naszym inspektorem ochrony danych: iod@fast.zgora.pl

 1. Prawo do dostępu
  Jako podmiot danych, masz prawo do uzyskania potwierdzenia, czy FAST przetwarza Twoje dane osobowe. Jeśli ma to miejsce, masz prawo do uzyskania dostępu do swoich danych osobowych i informacji wymienionych w art. 15 ust. 1 RODO, zgodnie z zasadami określonymi w art. 12 i 15 RODO.
 2. Prawo do sprostowania danych
  Jako podmiot danych, masz prawo do sprostowania danych zgodnie z art. 16 RODO. Oznacza to, że masz prawo do sprostowania nieścisłości swoich danych osobowych oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych.
 3. Prawo do usunięcia danych (“prawo do bycia zapomnianym”)
  Jako podmiot danych, masz prawo do usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”), a my jesteśmy zobowiązani do usunięcia Twoich danych osobowych bez zbędnej zwłoki, w przypadku zaistnienia jednej z przyczyn wymienionych w art. 17 ust. 1 RODO. Może się tak zdarzyć np. gdy dane osobowe nie są już potrzebne do celów, w których zostały zebrane lub są przetwarzane w inny sposób (art. 17 ust. 1 lit. a RODO).

  Prawo do usunięcia danych nie ma zastosowania, jeżeli przetwarzanie jest niezbędne z racji jednego z powodów wymienionych w art. 17 ust. 3 RODO. Może to mieć miejsce np. jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do wywiązania się z obowiązku prawnego lub do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (art. 17 ust. 3 lit. b i e RODO).
 4. Prawo do ograniczenia przetwarzania
  Jako podmiot danych, masz prawo do ograniczenia przetwarzania, jeżeli spełniony został jeden z warunków określonych w art. 18 ust. 1 RODO. Może to mieć miejsce np. w przypadku kwestionowania dokładności danych osobowych. W takim przypadku ograniczenie przetwarzania trwa przez okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych (art. 18 ust. 1 lit. a RODO). Ograniczenie oznacza, że przechowywane dane osobowe są oznaczone w celu ograniczenia ich przyszłego przetwarzania (art. 4 ust. 3 RODO).
 5. Prawo do przenoszenia danych
  Jako podmiot danych, masz prawo do przenoszenia danych. Oznacza to, że co do zasady, masz prawo do otrzymania przekazanych nam danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz do przesłania takich danych innemu administratorowi bez przeszkód z naszej strony, jeżeli przetwarzanie to opiera się na zgodzie udzielonej zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO lub na podstawie umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO, a przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany (art. 20 ust. 1). Korzystając z prawa do przenoszenia danych, masz również prawo do przekazania swoich danych osobowych bezpośrednio od nas innemu administratorowi, o ile jest to technicznie wykonalne (art. 20 ust. 2 RODO).
 6. Prawo do sprzeciwu
  Jako podmiot danych, masz prawo do wniesienia sprzeciwu zgodnie z art. 21 RODO. Najpóźniej w trakcie naszej pierwszej formy komunikacji z Tobą, wyraźnie informujemy Cię o tym prawie. Gdy Twoje dane osobowe są przetwarzane w celach marketingu bezpośredniego, prosimy odnieść się do Rozdziału C pkt 3.

  W dowolnym momencie masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. Jeśli sprzeciwisz się przetwarzaniu w celach marketingu bezpośredniego, nie będziemy już przetwarzać Twoich danych osobowych w tych celach.

  Prawo do sprzeciwu nie przysługuje w każdych okolicznościach, w szczególności gdy Twoje dane są przetwarzane w celu obrony lub dochodzenia naszych roszczeń lub zapewnienia bezpieczeństwa naszych pracowników lub obiektów. Każde żądanie sprzeciwu będzie rozpatrywane indywidualnie zgodnie z art. 21 RODO.
 7. Prawo do wycofania zgody
  Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie Twojej zgody, masz prawo do wycofania jej w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem do przetwarzania, które miało miejsce na podstawie Twojej zgody do momentu jej wycofania. Poinformujemy Cię o tym przed wyrażeniem zgody. W wyniku wycofania Twojej zgody możemy nie być w stanie spełnić Twoich próśb lub wyświadczyć Tobie usług w pełnym zakresie. Jeśli wycofasz swoją zgodę, przestaniemy przetwarzać Twoje dane osobowe, chyba że i w zakresie, w jakim dalsze przetwarzanie lub przechowywanie jest dozwolone lub wymagane zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi danych osobowych lub innymi obowiązującymi przepisami i regulacjami.
 8. Prawo do składania skarg
  Skargi do FAST
  W przypadku jakichkolwiek skarg dotyczących przetwarzania danych osobowych przez FAST, prosimy o kontakt w dowolnym momencie z naszym inspektorem ochrony danych pod adresem  iod@fast.zgora.pl.

  Twoja skarga zostanie przeanalizowana i oceniona, a w razie potrzeby skontaktujemy się z Tobą w celu uzyskania dalszych informacji. Fakt otrzymania Twojej skargi lub sprzeciwu zostanie potwierdzony przez nas w ciągu pięciu (5) dni roboczych.

  Staramy się rozpatrzyć każdą skargę lub sprzeciw w ciągu maksymalnie jednego (1) miesiąca. W przypadku braku możliwości podjęcia decyzji w ciągu jednego (1) miesiąca, poinformujemy Cię o przyczynach opóźnienia oraz o spodziewanym terminie wydania decyzji (nie dłużej niż 6 (sześć) miesięcy od otrzymania).

  Skargi do właściwego organu nadzorczego
  W dowolnym momencie przed, w trakcie lub po wyżej opisanym procesie reklamacyjnym, możesz również złożyć skargę zgodnie z art. 77 RODO do Prezesa UODO
  Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
  ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, Polska
  Tel.: + 48 606 950 000
  E-mail: kancelaria@uodo.gov.pl   H.    Linki do innych stron

Nasze strony internetowe mogą zawierać linki do innych stron lub do witryn zintegrowanych. FAST nie ponosi odpowiedzialności za zawartość stron internetowych innych firm (strony osób trzecich) ani za praktyki tych firm w zakresie gromadzenia danych osobowych. Odwiedzając strony internetowe osób trzecich, należy zapoznać się z polityką właścicieli dotyczącą ochrony danych osobowych i innymi stosownymi zasadami.I.    Zmiany w Polityce prywatności

Ze względu na rozwój techniczny oraz zmiany wymogów prawnych, zastrzegamy sobie prawo do zmiany treści niniejszego Oświadczenia o ochronie prywatności. W zakresie, w jakim zmiany w Oświadczeniu o ochronie prywatności zostaną uznane za istotne i znaczące, zostaniesz o tym poinformowany na naszej stronie internetowej. Aktualna wersja niniejszego Oświadczenia o ochronie prywatności będzie cały czas dostępna pod adresem:                 www. fast.zgora.pl.J.    Polityka cookies

Nasza strona korzysta z plików cookie. Wykorzystujemy pliki cookie do spersonalizowania treści i reklam, aby oferować funkcje społecznościowe i analizować ruch w naszej witrynie. Zawsze, będziesz miał możliwości zmienić swoje ustawienia. Informacje o tym, jak korzystasz z naszej witryny, możemy udostępnić partnerom społecznościowym, reklamowym i analitycznym. Partnerzy mogą połączyć te informacje z innymi danymi otrzymanymi od Ciebie lub uzyskanymi podczas korzystania z ich usług.

Pliki cookie (ciasteczka) to małe pliki tekstowe, które mogą być stosowane przez strony internetowe, aby użytkownicy mogli korzystać ze stron w bardziej sprawny sposób.  Prawo stanowi, że możemy przechowywać pliki cookie na urządzeniu użytkownika, jeśli jest to niezbędne do funkcjonowania niniejszej strony. Do wszystkich innych rodzajów plików cookie potrzebujemy zezwolenia użytkownika.

W dowolnej chwili możesz wycofać swoją zgodę zmieniając preferencje dotyczące cookies i podobnych technologii w ustawieniach swojej przeglądarki.

Google Analitics oraz Google Ads

W związku z wykorzystywaniem przez FAST cookies analitycznych i reklamowych Twoje dane są przekazywane do spółki Google Ireland, która jest administratorem danych osobowych użytkowników z UE. Udostępnienie danych do Google umożliwia wyświetlanie użytkownikom skuteczniejszych reklam oraz dotarcie do potencjalnych klientów.
Informacje o zasadach przetwarzania danych przez Google znajdziesz w polityce prywatności Google: https://policies.google.com/privacy?hl=pl

Możesz zablokować udostępnianie Google Analytics informacji o aktywności w Twojej witrynie. Aby to zrobić, zainstaluj Dodatek do przeglądarki blokujący Google Analytics (https://chrome.google.com/webstore/detail/google-analytics-opt-out/fllaojicojecljbmefodhfapmkghcbnh?hl=en).  Zabrania on kodowi JavaScript Google Analytics (gtag.js, ga.js, analytics.js i dc.js), który działa w witrynach, udostępniania Google Analytics informacji o aktywności w witrynie.

Korzystanie z dodatku do przeglądarki blokującego Google Analytics nie utrudnia właścicielom witryn korzystania z innych narzędzi do pomiaru statystyk witryny. Dodatek do przeglądarki blokujący Google Analytics nie uniemożliwia przesyłania danych do samej witryny ani do usług analityki internetowej.

Poniżej znajdziesz informacje o wykorzystywanych przez FAST cookies i podobnych technologiach:

 • PHPSESSID       .fast.zgora.pl
  Zachowuje stan sesji użytkownika we wszystkich żądaniach stron
 • _ga    .fast.zgora.pl
  Rejestruje unikalny identyfikator, który służy do generowania danych statystycznych o tym, jak odwiedzający korzysta ze strony internetowej
 • _gat    .fast.zgora.pl
  Używany do ograniczenia szybkości żądań użytkownika
 • _gac    .fast.zgora.pl
  Przechowuje informacje o kampaniach, aby bardziej niezawodny sposób mierzenia interakcji klientów z FAST.
 • _gid    .fast.zgora.pl
  Przechowuje informacje o kampaniach, aby bardziej niezawodny sposób mierzenia interakcji klientów z FAST.   
 • cookie.policy_ft    .fast.zgora.pl
  Przechowuje informacje dotyczące zaakceptowania Polityki prywatności
 • AID    .googleadservices.com    en
  plik cookie z Google Analytics łączy Twoje działania na innych urządzeniach, na których wcześniej logowałeś się za pomocą swojego konta Google. Na tej podstawie reklamy, które widzisz na swoich urządzeniach, są koordynowane i mierzone są zdarzenia konwersji
 • Conversion    .googleadservices.com
  en plik cookie z Google Analytics łączy Twoje działania na innych urządzeniach, na których wcześniej logowałeś się za pomocą swojego konta Google. Na tej podstawie reklamy, które widzisz na swoich urządzeniach, są koordynowane i mierzone są zdarzenia konwersji

Fast - Producent chemii budowlanej
P.W. FAST Sp. z o.o.
ul. Foluszowa 112
65-751 Zielona Góra
Tel: +48 68 328 62 00
Faks: +48 68 328 62 13

E-mail: biuro@fast.zgora.pl
NIP: 929 011 32 71

Aplikacje   Dokumentacja   Multimedia   Serwis prasowy   Mapa serwisu   Polityka prywatności