Produkty

Produkty

FAST Baranek

szlachetny tynk polimerowo-mineralny o strukturze baranka

Zastosowanie

FAST BARANEK służy do ręcznego lub mechanicznego wykonywania szlachetnych, cienkowarstwowych wypraw tynkarskich wewnątrz i na zewnątrz budynku. Może być stosowany na każdym podłożu mineralnym, które jest odpowiednio mocne i równe (tynki cementowe, cementowo-wapienne, beton, warstwa zbrojona w systemach ociepleń). Składnik systemów ETICS FAST S, FAST W  oraz systemu garażowego FAST W-G/ECOROCK W-G.

Właściwości

FAST BARANEK jest suchą mieszanką mineralną z dodatkiem wyselekcjonowanego kruszywa kwarcowego i plastyfikatorów ułatwiających nakładanie i przyczepność wyprawy tynkarskiej do podłoża. Charakteryzuje się dużą paroprzepuszczalnością i wysoką odpornością na działanie wody po całkowitym związaniu. Nie zawiera wolnego wapna, dzięki czemu ogranicza niebezpieczeństwo powstawania wykwitów. Dostępny w wersji: biały, biały do malowania i szary.

Opakowanie

worek - 25 kg

Przygotowanie podłoża

Podłoże powinno być równe, mocne i suche, wolne od wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń zmniejszających przyczepność wyprawy tj. kurzu, wapna, tłuszczu, resztek starych powłok malarskich. W celu zmniejszenia chłonności podłoże należy zagruntować jednym z gruntów firmy FAST. Zawsze dla zwiększenia przyczepności tynku, niezależnie od rodzaju podłoża, należy przed każdym nałożeniem wyprawy zagruntować je FAST GRUNT M.

Zaprawę tynkarską można stosować na podłoża:

  • tynki cementowe i cementowo-wapienne (po upływie minimum 28 dni od wykonania i wilgotności nie wyższej niż 4%) zagruntowane FAST GRUNT M
  • beton (po upływie powyżej 3 miesięcy od wykonania i wilgotności nie wyższej niż 4%) zagruntowany FAST GRUNT M – podłoża gipsowe (wilgotność < 1%) zagruntowane FAST GRUNT G i FAST GRUNT M
  • warstwa w systemie ociepleń zbrojona siatką, wykonana na zaprawie FAST SPECJAL i zagruntowana FAST GRUNT M powyżej 3 dni
  • zagruntowane płyty z wełny lamelowej w systemie FAST W- G/ECOROCK W-G.
     

Przygotowanie i sposób użycia

Całą zawartość worka dokładnie wymieszać mechanicznie z około 5,0 litrami czystej wody aż do uzyskania jednolitej pasty o założonej konsystencji. Tak rozrobioną masę pozostawić na około 10 minut i ponownie dokładnie przemieszać (nie dolewać wody), zużyć w przeciągu 1 godziny. Na wcześniej odpowiednio przygotowane i zagruntowane podłoże nanosimy wyprawę w cienkiej warstwie (na grubość ziarna) za pomocą pacy ze stali nierdzewnej. Po krótkim czasie zależnym od warunków występujących w czasie nakładania możemy rozpocząć jej fakturowanie przy pomocy pacy plastikowej. Tynk należy zacierać na okrągło. Podczas nakładania tynku przestrzegamy generalnej zasady nakładając „mokre na mokre”. W przypadku zgęstnienia masy w tym czasie, ponownie intensywnie wymieszać, nie dolewając wody.

Narzędzia i pojemnik powinny być czyste. Tynk może być również nakładany metodą natryskową co wyraźnie zwiększa jego wydajność oraz skraca czas robót. Ze względu na specyfikę produktu zaleca się stosować agregaty tynkarskie wyposażone w pompę ślimakową, takie jak np. WAGNER PC 1030. W trakcie nakładania i wysychania tynku przestrzegać odpowiednich warunków atmosferycznych tj. temperatura podłoża i otoczenia od +5°C do +25°C, brak silnego nasłonecznienia, deszczu oraz zbyt wysokiej wilgotności względnej powietrza powyżej 75%. Bezwzględnie stosować siatki osłonowe na rusztowaniach do momentu wyschnięcia tynku. Czas wysychania tynku przy optymalnej temperaturze +20°C wynosi od 12 do 36 godzin. Malowanie tynków farbami silikatowymi możemy rozpocząć po wyschnięciu lecz nie wcześniej niż po 3 dniach. Farby silikonowe można nakładać po 14 zaś siloksanowe i akrylowe po minimum 28 dniach.

Parametry natrysku tynku przy użyciu agregatu PC1030:

- średnica dyszy 6-8 mm

- posuw 1-3 l/min

- ciśnienie max 2 bary

Zużycie

Zużycie zależy od granulacji tynku: 

APLIKACJA RĘCZNA:  2mm ok. 2,2kg/m2; 2,5mm ok. 3,0 kg/m2; 3,0mm ok.  3,8kg/m2

APLIKACJA MECHANICZNA: 2mm ok. 1,8kg/m2; 2,5mm ok. 2,4kg/m2; 3,0mm ok. 3,0kg/m2

 

Dane techniczne

Jednostka bazowa
kg
Baza

sucha mieszanka mineralna z dodatkiem wyselekcjonowanego kruszywa kwarcowego i plastyfikatorów

Proporcje mieszanki

5,0 do 5,5 l na 25 kg suchej masy

Gęstość zaprawy po zarobieniu wodą
około 1,8 kg/dm3
Czas otwarty pracy
około 20 min.
Czas gotowości do pracy
od 1 godz.
do godz.
Przyczepność do betonu
min. 0,3 FP:B MPa
Temperatura podłoża i otoczenia
od +5 st. C
do +25 st. C
Odpornośc na temperatury
od –20 st. C
do +60 st. C
Zawartość rozpuszczalnego chromu VI
nie więcej niż 0,0002 %
Klasa reakcji na ogień
A1
Przepuszczalność pary wodnej µ
15/35 (wartość tabelaryczna)
Współczynnik przewodzenia ciepła
0,67 (wartość tabelaryczna) W/mk
Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach
Kategoria CS II (1,5-5,0 N/mm2) MPa

Przechowywanie i uwagi

Przechowywać w fabrycznie zamkniętych opakowaniach, w suchych pomieszczeniach w temperaturze od +5°C do +25°C. Okres przydatności do użycia wynosi 12 miesięcy.


Zawiera: cement portlandzki 65997-15-1

Niebezpieczeństwo.
Zawiera: klinkier portlandzki

Działa drażniąco na skórę. Może powodować reakcję alergiczną skóry. Powoduje poważne uszkodzenie oczu. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. Stosować rękawice ochronne. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Natychmiast skontaktować się z lekarzem. Zawartość/pojemnik usuwać do autoryzowanego punktu utylizacji odpadów lub zwrócić dostawcy.