Produkty

Produkty

ARCHITECT 100

Farba wewnętrzna. Do ścian i sufitów

Zastosowanie

Przeznaczona do malowania ścian oraz sufitów wewnątrz pomieszczeń. Może być stosowana na wszelkiego typu podłożach mineralnych, jak tynki cementowe, cementowo-wapienne, gipsowe, płyty gipsowo-kartonowe, tapety, w tym z włókna szklanego, powierzchnie pokryte powłoką na bazie dyspersji polimerowej.

Właściwości

ARCHITECT 100 to ekologiczna farba lateksowa o dobrej odporności na szorowanie i zmywanie oraz doskonałej adhezji do podłoży mineralnych. Innowacyjna formuła tworzy powłokę o matowym wykończeniu, które rozprasza promienie światła, dając idealny wygląd ściany. Produkt opracowany na bazie najwyższej jakości surowców, dzięki czemu Twój kolor pozostanie niezmieniony przez lata. Farba dostępna w szerokiej gamie kolorystycznej wg FAST COLOR SYSTEM.

Opakowanie

wiaderko - 2.7 litr

wiaderko - 4.5 litr

wiaderko - 10 litr

Dokumentacja

Zdjęcie produktu

Deklaracja zgodności

Karty Charakterystyki Produktu Niebezpiecznego MSDS

Przygotowanie podłoża

Powierzchnia musi być sucha, czysta i wolna od pyłu oraz tłuszczu. Powierzchnia z połyskiem powinna zostać zmatowiona przed pomalowaniem. 

Napraw/uzupełnij wszelkie ubytki i niedoskonałości powierzchni, po czym zagruntuj je przed pomalowaniem. Usuń starą, odspajającą się, złuszczającą się farbę, a następnie zagruntuj preparatem głęboko penetrującym FAST GRUNT G. Plamy z nikotyny, olejów, zacieków zamaluj farbą FAST ISOPRO. Świeże tynki, gładzie oraz płyty gipsowo-kartonowe przed malowaniem zagruntuj FAST GRUNT U
Inne surowe, chłonne podłoża muszą również zostać wcześniej zagruntowane.

Farbę można stosować na podłoża:

  • tynki cementowe i cementowo – wapienne (po upływie minimum 28 dni od wykonania i wilgotności nie wyższej niż 4%) zagruntowane FAST GRUNT U
  • beton (po upływie powyżej 28 dni od wykonania i wilgotności nie wyższej niż 4%) zagruntowany FAST GRUNT U
  • podłoża gipsowe (wilgotność poniżej 1%) zagruntowane FAST GRUNT U

Przygotowanie i sposób użycia

Wymieszaj zawartość opakowania, by zapewnić jednolitość produktu. Nie rozcieńczaj z wodą. Nie dodawaj wapna oraz nie mieszaj z innymi farbami czy gruntami. Zakup odpowiednią ilość produktu, by móc całkowicie ukończyć projekt. Nie maluj w warunkach wysokiej wilgotności powietrza. Aplikuj gdy temperatura otoczenia i malowanej powierzchni wynosi od +10°C do +25°C. Przy zakupie więcej, niż jednego opakowania tego samego koloru wymieszaj zawartość opakowań w celu ujednorodnienia koloru. W przypadku kolorów oznaczonych w systemie jako słabo kryjące oraz intensywne zastosuj farbę podkładową ARCHITECT BASE o zbliżonym kolorze. Jeżeli uważasz, że nie wystarczy Ci produktu, aby ukończyć prace, zakończ na narożu lub konturach powierzchni malowanej. Produkt aplikuj odpowiednim wałkiem, pędzlem lub za pomocą natrysku. 

Maluj dokładnie, równomiernie nakładając za każdym razem podobną ilość produktu na określoną powierzchnię ściany i zakończ łagodnym pionowym ruchem w jednym kierunku. Farbę nałóż dwukrotnie, przy czym drugą warstwę nanieś przynajmniej po upływie 2 godzin. Zadbaj o odpowiednie wietrzenie pomieszczenia podczas malowania i schnięcia produktu.

Dla osiągnięcia maksymalnego efektu do malowania gładkich podłoży zastosuj wałki z runem z mikrofibry o wysokości włosia od 8-12 mm. Do aplikacji naszych farb rekomendujemy stosowanie narzędzi firmy ANZA oraz MOTIVE.

Parametry natrysku hydrodynamicznego na podstawie urządzenia firmy WAGNER:

  • średnica dyszy 515-517 HEA NISKOCIŚNIENIOWA
  • ciśnienie 100-140 bar
  • filtr mesh 50
  • rozcieńczenie max. do 10% przy pierwszej warstwie

PO MALOWANIU
Usuń możliwie jak najwięcej farby z narzędzi malarskich (wałek, pędzel), zanim przystąpisz do mycia ich w ciepłej wodzie z detergentem. Rozlaną farbę wytrzyj niezwłocznie za pomocą zwilżonej wodą ścierki. Powłoka farby uzyskuje pełne właściwości użytkowe (odporność na szorowanie/zmywalność) po całkowitym utwardzeniu tj. po 28 dniach od zakończenia prac malarskich.

 

 

Zużycie

W zależności od rodzaju podłoża zużycie ARCHITECT 100 wynosi od 0.07 do 0.12 l / m² na warstwę.

Dane techniczne

Jednostka bazowa
litr
Baza

dyspersja polimerowa z dodatkiem wypełniaczy mineralnych z pigmentami

Gęstość
około 1,4 kg/dm3
Czas schnięcia pierwszej warstwy
około 2 godz.
Ilość warstw
2
Temperatura podłoża i otoczenia
od +10 st. C
do +25 st. C
Odporność na szorowanie na mokro
Klasa 3

Przechowywanie i uwagi

Farbę należy przechowywać i transportować w szczelnie zamkniętych, oryginalnych opakowaniach, w temp. od +5°C do +25°C.

Jeżeli pozostała Ci taka ilość farby, która nie może być ponownie wykorzystana, bądź przechowywana nie wylewaj jej do kanalizacji. Niezużytą farbę usuń we właściwy sposób. Sprawdź w swoim otoczeniu czy znajduje się miejsce zbiórki dla odpadów z farb. 


Uwaga! W przypadku rozpylania mogą się tworzyć niebezpieczne respirabilne kropelki. Nie wdychać rozpylonej cieczy lub mgły. Zawiera: masa poreakcyjna 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 247-500-7] i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 220-239-6] (3:1). Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
Producent: P.W. FAST Sp.z o.o., Foluszowa 112, Zielona Góra, Polska, telefon: +48 68 328 62 50