Produkty

Produkty

FAST Protektor

Środek do usuwania grzybów i glonów z elewacji

Zastosowanie

Produkt przeznaczony do konserwacji konstrukcji murowych lub materiałów budowlanych innych niż drewno. Służy do usuwania grzybów i glonów z powierzchni murów, elewacji, tynków, betonu, wapieni, kamieni, (kategoria II, grupa 10).

Właściwości

FAST PROTEKTOR jest gotowym do użycia preparatem wodnym, działa wyniszczająco na grzyby i glony, po zastosowaniu zapobiega dalszej ich migracji lub powstawania nowych kolonii. Trwałość zabezpieczenia uzależniona jest od intensywności wpływu środowiska na powierzchnie poddane oczyszczaniu. Jest bezwonny i bezbarwny.

Opakowanie

pojemnik - 5 litr

Dokumentacja

Zdjęcie produktu

Karty Charakterystyki Produktu Niebezpiecznego MSDS

Przygotowanie podłoża

Przed zastosowaniem preparatu FAST PROTEKTOR powierzchnię należy zmyć wodą pod ciśnieniem, a w przypadku występowania dużych kolonii grzybów i glonów, należy naruszyć ich strukturę mechanicznie na mokro.

Przygotowanie i sposób użycia

Na uprzednio przygotowaną, suchą powierzchnię, obficie i dokładnie nanieść preparat FAST PROTEKTOR, używając do tego celu rozpylacza ogrodowego, gąbki, wałka lub pędzla. Nie należy preparatu rozcieńczać przed użyciem. Tak rozprowadzony preparat pozostawiony na około 6-12 godzin. Następnie usuwamy pozostałości grzybów po procesie oczyszczania podłoża przy pomocy wody pod ciśnieniem. Pozostałe resztki zanieczyszczeń usuwamy mechanicznie na mokro, przy zastosowaniu szczotki z twardego włosia.

W razie potrzeby po całkowitym wyschnięciu powierzchni zaleca się powtórne zastosowanie środka. Efekt działania preparatu będzie widoczny po ok. 3 dniach. Dalsze prace (np. malowanie, tynkowanie itp.) można przeprowadzić dopiero po całkowitym wyschnięciu powierzchni po ostatniej aplikacji środka biobójczego.

Zużycie

Przy jednokrotnym naniesieniu ok.  0.15l/m2

Dane techniczne

Jednostka bazowa
litr
Baza

czwartorzędowe związku amoniowe, benzylo(C12-16)alkilodimetylo, chlorki(0,48g/100g) oraz 2-oktylo-2H-izotiazol-3on(0,049g/100g)

Gęstość
około 1,0 kg/dm3
Czas schnięcia
od godz.
do 3 godz.
Użytkowanie
po min. 24 godz.
Temperatura podłoża i otoczenia
od 5 st. C
do 25 st. C

Przechowywanie i uwagi

Grunt należy przechowywać i transportować w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w temperaturze od +5°C do +25°C.


Przy posługiwaniu się preparatem należy nosić okulary o rękawice gumowe. Nie dopuszczać do przedostania się produktu do systemu kanalizacyjnego, ścieków wodnych i otwartych zbiorników. Nie rozprowadzać środka w pobliżu roślin i krzewów. Chronić przed przedostaniem się do zbiorników wodnych. Pierwsza pomoc w przypadku zatrucia lub uczulenia: jeśli wystąpią objawy zatrucia, lub uczulenia należy skontaktować się z lekarzem i pokazać ulotkę.