Produkty

Produkty

FAST GRANIT

tynk mozaikowy

Zastosowanie

FAST GRANIT służy do ręcznego wykonywania cienkowarstwowych, mozaikowych wypraw tynkarskich wewnątrz jak i na zewnątrz budynku. Może być stosowany na każdym podłożu mineralnym, które jest odpowiednio mocne i równe (tynki cementowe, cementowo-wapienne, beton, płyty gipsowo-kartonowe, warstwa zbrojona w systemie ociepleń FAST). Szczególnie zalecany do wykańczania powierzchni cokołów, podmurówek, balustrad balkonowych, elementów ogrodzeń itp. Ze względu na swoje walory estetyczne oraz wysoką trwałość, odporność na czyszczenie, mycie i ścieranie, przeznaczony jest również do wykonywania okładzin na ścianach klatek schodowych, korytarzy, pomieszczeń mieszkalnych i użytkowych.

Właściwości

FAST GRANIT jest gotowym do użycia produktem na bazie dyspersji akrylowej z dodatkiem kruszyw naturalnych granitowych lub barwionych kwarcowych bądź marmurowych. Charakteryzuje się podwyższoną odpornością na zanieczyszczenia atmosferyczne, wysoką trwałością, zmywalnością i odpornością na uderzenia. Jest paroprzepuszczalny oraz hydrofobowy. Dostępny w bogatej gamie kompozycji kolorystycznych wg: FAST GRANIT MARMO, FAST GRANIT QUARZO, FAST GRANIT NATURA, FAST GRANIT MINI oraz FAST GRANIT STONE.

Opakowanie

wiaderko - 15 kg

Przygotowanie podłoża

Podłoże powinno być równe, mocne i suche, wolne od wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń zmniejszających przyczepność wyprawy tj. kurzu, wapna, tłuszczu, resztek starych powłok malarskich. W celu zmniejszenia chłonności podłoże należy zagruntować preparatem FAST GRUNT U. Zawsze dla zwiększenia przyczepności tynku, niezależnie od rodzaju podłoża należy przed każdym nałożeniem wyprawy tynkarskiej zagruntować je FAST GRUNT M. Zaleca się stosowanie podkładu gruntującego w odcieniu zbliżonym do wybranego koloru FAST GRANIT.

Zaprawę można stosować na podłoża:

  • tynki cementowe i cementowo-wapienne (po upływie minimum 28 dni od wykonania i wilgotności nie wyższej niż 4%) zagruntowane FAST GRUNT M
  • beton (po upływie powyżej 3 miesięcy od wykonania i wilgotności nie wyższej niż 4%) zagruntowany FAST GRUNT M
  • podłoża gipsowe (wilgotność < 1%) zagruntowane FAST GRUNT G i FAST GRUNT M
  • warstwa w systemie ociepleń zbrojona siatką, wykonana na zaprawie FAST SPECJAL i zagruntowana FAST GRUNT M powyżej 3 dni.

Przygotowanie i sposób użycia

Przed przystąpieniem do nakładania tynku zawartość każdego opakowania należy wymieszać za pomocą mieszadła wolnoobrotowego w celu wyrównania konsystencji. W przypadku zbyt suchej masy dopuszczalne jest dodanie wody w ilości 100 do 150 g. Na wcześniej odpowiednio przygotowane i zagruntowane podłoże nanosimy masę tynkarską w cienkiej warstwie, na grubość kruszywa za pomocą pacy ze stali nierdzewnej. Następnie całą powierzchnię wyrównujemy za pomocą 2-3 pociągnięć pacy w jednym kierunku. Podobnie jak przy tynkach akrylowych barwionych przestrzegamy zasady nakładania „mokre na mokre".

Narzędzia i pojemnik powinny być czyste. W trakcie nakładania i wysychania tynku przestrzegać odpowiednich warunków atmosferycznych tj. temperatura podłoża i otoczenia od +5°C do +25°C, brak silnego nasłonecznienia, deszczu oraz zbyt wysokiej wilgotności względnej powietrza powyżej 75%.

Zużycie

W zależności od rodzaju podłoża zużycie FAST GRANIT wynosi od 2.2 do 4 kg / m².
Zużycie uzależnione jest od rodzaju kompozycji kolorystycznej: - FAST GRANIT MARMO około 3,5kg/m2 ( FG28 około 5-6kg/m2) - FAST GRANIT QUARZO około 3,5kg/m2 - FAST GRANIT NATURA około 4,0kg/m2 - FAST GRANIT MINI około 2,2kg/m2 Uwaga Zalecane jest indywidualne określenie wydajności produktu na podstawie próby

Dane techniczne

Jednostka bazowa
kg
Baza

dyspersja akrylowa z dodatkiem wyselekcjonowanego kruszywa granitowego lub barwionego zamiennie marmurowego/kwarcowego

Gęstość
około 1,9 kg/dm3
Czas otwarty pracy
około 20 minut min.
Czas schnięcia
od 12 godz.
do 48 godz.
Temperatura podłoża i otoczenia
od +5 st. C
do +25 st. C
Opór dyfuzyjny względny sd
max 0,5 m
Przyczepność do podłoża
min. 0,3 MPa
Klasa reakcji na ogień
E
Nasiąkliwość w24
0,1 kg/m2
0,5 kg/m2

Przechowywanie i uwagi

Przechowywać w fabrycznie zamkniętych opakowaniach, w suchych pomieszczeniach w temperaturze od +5°C do +25°C.


Chronić przed dziećmi. W przypadku kontaktu ze skórą: Umyć dużą ilością wody z mydłem. W przypadku dostania się do oczu: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Unikać uwolnienia do środowiska.

Zawiera tetrahydro-1,3,4,5-tetrakis(hydroksymetylo)imidazol2,5(1H,3H)-dion, mieszaninę 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 247-500-7] i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 220-239-6]. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.