Produkty

Produkty

FAST SPECJAL DS

elastyczny klej dyspersyjny do płyt termoizolacyjnych

Zastosowanie

Wysokiej jakości specjalny klej dyspersyjny FAST SPECJAL DS przeznaczony jest do przyklejania płyt termoizolacyjnych wykonanych ze styropianu, wełny mineralnej, korka itp. do powierzchni wykonanych ze sklejki, płyt MDF, OSB oraz płyt cementowo-włóknistych, jak również do tradycyjnych powierzchni budowlanych, takich jak tynk cementowo-wapienny, beton, cegła, gazobeton itp. Jest szczególnie zalecany do przyklejania płyt termoizolacyjnych na zewnątrz budynków konstrukcji szkieletowo-drewnianej.

Właściwości

Klej FAST SPECJAL DS wykazuje doskonałą przyczepność do drewna, materiałów drewnopochodnych, styropianu i wszystkich materiałów mineralnych. Jest klejem bardzo elastycznym.

Opakowanie

wiaderko - 25 kg

Przygotowanie podłoża

Podłoże powinno być nośne, przynamniej słabochłonne, czyste i suche oraz wolne od substancji zmniejszających przyczepność.

Przygotowanie i sposób użycia

Opakowanie zawiera produkt gotowy do stosowania. Przed nakładaniem zawartość opakowania należy krótko wymieszać wolnoobrotowym mieszadłem elektrycznym. Na powierzchnie pionowe klej FAST SPECJAL DS nanosimy za pomocą pacy zębatej, rozprowadzając równomiernie masę kleju. Na powierzchnie poziome klej FAST SPECJAL DS można nakładać wałkiem lub pędzlem, rozcieńczając go uprzednio wodą, maksymalnie do 3%.

Klej nakładamy tylko na takiej powierzchni, która natychmiast będzie pokrywana płytami termoizolacyjnymi. W temperaturze +20°C powierzchnia naniesionego kleju będzie gotowa do przyklejenia płyt przez około 15 min. Podłoża o wyższej chłonności, w wyższej temperaturze, przy silnym nasłonecznieniu i wietrze powodują szybsze wysychanie kleju. Niska temperatura i wysoka wilgotność powietrza wydłużają okres wysychania kleju.

Płyty termoizolacyjne należy dokładnie docisnąć do podłoża, lekko je przesuwając na boki, tak aby uzyskać maksymalną powierzchnię połączenia z podłożem. Nadmiar kleju należy usunąć. Pierwszy szereg płyt termoizolacyjnych układamy na wypoziomowanej i odpowiednio umocowanej szynie cokołowej, tak aby szyna nie wystawała poza krawędź płyt. Następne szeregi płyt ustawiamy ich środkami na łączeniach płyt poprzedniej warstwy.

Klej FAST SPECJAL DS należy nanosić przy temperaturze powietrza i podłoża od +5°C do +25°C. W temperaturze +20°C i wilgotności względnej 65%, warstwa kleju wysycha po 24 godzinach. Narzędzia należy czyścić wodą. Zużycie zależy od sposobu nanoszenia, grubości warstwy i porowatości podłoża: około 2kg/m2 przy nakładaniu wałkiem i około 2,5kg/m2 przy nakładaniu pacą.

Zużycie

W zależności od rodzaju podłoża zużycie FAST SPECJAL DS wynosi od 2 do 3 kg / m².
Zużycie dotyczy aplikacji punktowej.

Dane techniczne

Jednostka bazowa
kg
Baza

dyspersja styrenowo-akrylowa z dodatkiem wypełniaczy mineralnych

Gęstość
około 1,7 kg/dm3
Temperatura podłoża i otoczenia
od 5 st. C
do 25 st. C
Przyczepność do betonu
min. 0,25 MPa
Przyczepność do styropianu
min. 0,08 MPa

Przechowywanie i uwagi

Przechowywać w fabrycznie zamkniętych opakowaniach w suchych pomieszczeniach w temperaturze od +5°C do +25°C.


Chronić przed dziećmi. W przypadku kontaktu ze skórą: Umyć dużą ilością wody z mydłem. W przypadku dostania się do oczu: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Unikać uwolnienia do środowiska.

Zawiera tetrahydro-1,3,4,5-tetrakis(hydroksymetylo)imidazol 2,5(1H,3H)-dion, mieszaninę 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 247-500-7] i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 220-239-6]. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.