Produkty

Produkty

FAST MS

Mineralna zaprawa szpachlowa do wyrównywania powierzchni ścian i sufitów wewnętrzno-zewnętrzna. Składnik systemu ETICS FAST

Zastosowanie

Masa szpachlowa FAST MS jest przeznaczona do renowacji tradycyjnych tynków cementowych i cementowo – wapiennych, na zewnątrz oraz wewnątrz budynków przy zachowaniu warstwy od 1 do 3mm. Nadaje się również do wykonywania cienkwarstwowych wypraw tynkarskich w systemach ETICS FAST. Dzięki swoim właściwościom nadaje się również do wyrównywania powierzchni ścian i sufitów oraz wykonywania cienkowarstwowych przecierek.

Produkt może być aplikowany ręcznie jak również mechanicznie przy użyciu agregatów tynkarskich

Właściwości

Zaprawa szpachlowa FAST MS jest suchą mieszanką mineralną, opartą na wysokiej jakości cemencie portlandzkim oraz proszkowej dyspersji polimerowej, gwarantującej doskonałą przyczepność i elastyczność. Zaprawa FAST MS jest zbrojona mikrowłóknami, co zapewnia jej doskonałą aplikację oraz odporność na pęknięcia. Jest odporna na warunki atmosferyczne oraz jest wysoce paroprzepuszczalna. Nie zawiera wapna co ogranicza powstawanie wykwitów.

Opakowanie

worek - 25 kg

Przygotowanie podłoża

FAST MS można stosować na podłożach betonowych, ceramicznych bądź też z betonu komórkowego. Podłoże powinno być równe, mocne i suche, wolne od wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń zmniejszających przyczepność zaprawy tj. kurzu, wapna, tłuszczu, resztek starych odstających powłok malarskich. Przed nałożeniem zaprawy należy zagruntować podłoże jednym z gruntów firmy FAST. Podłoże osypujące się zagruntować FAST GRUNT G do uzyskania właściwej nośności, natomiast podłoża nośne, ale wymagające wyrównania chłonności gruntować FAST GRUNT U. Podłoża nośne na bazie cementu do aplikacji FAST MS nie wymagają gruntowania. W systemach dociepleń stosować wyprawę gruntującą FAST GRUNT M.

Przygotowanie i sposób użycia

Do czystego naczynia należy wlać około 5,0 litrów wody na 25 kg suchej zaprawy, mieszając wsypywać zawartość worka. Całość dokładnie rozmieszać za pomocą wiertarki wolnoobrotowej z mieszadłem, aż do uzyskania jednolitej konsystencji pozbawionej grudek. Zaprawa nadaje się do aplikacji po około 5 minutach od wymieszania i należy ją zużyć w ciągu dwóch godzin. Konsystencja zaprawy powinna być regulowana odpowiednią ilością wody, zależną od rodzaju wykonywanych prac. Przy wypełnianiu ubytków gęstość zaprawy powinna być większa niż w przypadku wykonywania przecierek.

Masę szpachlową FAST MS należy nakładać pacą stalową, wyrównując jej powierzchnię w trakcie trwania robót do uzyskania właściwej gładkości. Wygładzoną powierzchnię można lekko zacierać wilgotną pacą filcową do uzyskania maksymalnej gładkości. Istnieje również możliwość aplikacji mechanicznej przy użyciu agregatów tynkarskich. Czas pracy pomiędzy nałożeniem zaprawy a zatarciem zależny jest od chłonności podłoża, temperatury i wilgotności powietrza oraz konsystencji szpachlówki. Szpachlowane powierzchnie zewnętrzne należy chronić przed bezpośrednim działaniem słońca oraz opadami atmosferycznymi. Pomieszczenia wewnątrz budynków należy wietrzyć celem odprowadzenia pary wodnej. Po dokładnym wyschnięciu szpachlówki można przystąpić do malowania farbami elewacyjnymi:

  • farba silikatowa FAST F-S po minimum 3 dniach od nałożenia
  • farba silikonowa FAST SILIKON po minimum 14 dniach
  • farba akrylowa FAST F-AZ lub siloksanowa FAST SI-SI po minimum 28 dniach

Narzędzia, pacę stalową i filcową, mieszadło itp. należy myć zimną wodą bezpośrednio po użyciu. Prace należy wykonywać przy temperaturze powietrza i podłoża od +5°C do +25°C, unikać opadów atmosferycznych, dużego nasłonecznienia oraz silnego wiatru.

Zużycie

W zależności od rodzaju podłoża zużycie FAST MS wynosi około 1.5 kg / m² na 1mm grubości warstwy

Dane techniczne

Jednostka bazowa
kg
Baza

mineralna mieszanka cementów portlandzkich, wypełniaczy mineralnych i modyfikatorów

Proporcje mieszanki

od 5,0 l wody na 25 kg suchej masy

Gęstość zaprawy po zarobieniu wodą
około 1,8 kg/dm3
Czas otwarty pracy
około 25 min.
Czas gotowości do pracy
od godz.
do 2 godz.
Przyczepność do betonu
min. 0,5 MPa
Temperatura podłoża i otoczenia
od 5 st. C
do 25 st. C
Zawartość rozpuszczalnego chromu VI
nie więcej niż 0,0002 %
Klasa reakcji na ogień
A1
Przepuszczalność pary wodnej µ
15/35 ( wartość tabelaryczna)
Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach
Kategoria CS IV ( min. 6,0 N/mm2) MPa
Współczynnik przewodzenia ciepła
0,47 (wartość tabelaryczna) W/mk
Grubość warstwy
od 1 mm
do 3 mm
Nasiąkliwość w24
kategoria W1 kg/m2
kg/m2

Przechowywanie i uwagi

Przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w suchych pomieszczeniach, na paletach, w temperaturze od +5°C do +25°C.


Niebezpieczeństwo
Zawiera: Klinkier portlandzki
Działa drażniąco na skórę. Może powodować reakcję alergiczną skóry. Powoduje poważne uszkodzenie oczu. Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.
W przypadku konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. Stosować rękawice ochronne. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Natychmiast skontaktować się z lekarzem. Zawartość/pojemnik usuwać do autoryzowanego punktu utylizacji odpadów lub zwrócić dostawcy.
Producent: P.W. FAST Sp.z o.o., Foluszowa 112, Zielona Góra, Polska, telefon: +48 68 328 62 50