Produkty

Produkty

FAST Baranek SIL

cienkowarstwowa, silikonowa masa tynkarska

Zastosowanie

FAST BARANEK SIL służy do  wykonywania szlachetnych, cienkowarstwowych wypraw tynkarskich zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynku. Może być stosowany na każdym podłożu mineralnym, które jest odpowiednio mocne i równe (tynki cementowe, cementowo-wapienne, beton, piaskowiec ) oraz pokryte dobrze trzymającymi się powłokami malarskimi. Tynk może być nakładany ręcznie lub mechanicznie.

Właściwości

FAST BARANEK SIL jest gotowym do użycia produktem na bazie dyspersji żywic silikonowych oraz akrylowo-styrenowych z dodatkiem emulsji siloksanowej. Tworzy powłokę mocno związaną z podłożem, charakteryzującą się wysoką paroprzepuszczalnością. Dzięki powierzchniowej hydrofobizacji FAST BARANEK SIL posiada znacznie obniżoną zwilżalność ograniczającą penetrację wody z substancjami w niej rozpuszczonymi. Tynk charakteryzuje się wysoką odpornością na brudzenie oraz rozwój mikroorganizmów takich jak glony i grzyby. Szczególnie zalecany w systemach dociepleń budynków z zastosowaniem wełny mineralnej. Dostarczany w bogatej palecie kolorów wg FAST COLOR SYSTEM . Zawiera środki eliminujące rozwój alg i grzybów na powierzchni tynku.

Opakowanie

wiaderko - 15 kg

Przygotowanie podłoża

Podłoże powinno być równe, mocne i suche, wolne od wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń zmniejszających przyczepność wyprawy tj. kurzu, wapna, tłuszczu, resztek starych powłok malarskich. W celu zmniejszenia chłonności podłoże należy zagruntować FAST GRUNT G. Zawsze dla zwiększenia przyczepności tynku, niezależnie od rodzaju podłoża, należy przed każdym nałożeniem wyprawy zagruntować je FAST GRUNT M. Zaleca się stosowanie podkładu gruntującego w odcieniu wybranego koloru FAST BARANEK SIL.

Masę tynkarską można stosować na podłoża:

  • tynki cementowe i cementowo – wapienne (po upływie minimum 14 dni od wykonania i wilgotności nie wyższej niż 4%) zagruntowane FAST GRUNT M
  • beton (po upływie powyżej 3 miesięcy od wykonania i wilgotności nie wyższej niż 4%) zagruntowany FAST GRUNT M
  • podłoża gipsowe (wilgotność < 1%) zagruntowane FAST GRUNT G i FAST GRUNT M
  • warstwa w systemie ociepleń zbrojona siatką, wykonana na zaprawie FAST SPECJAL i zagruntowana FAST GRUNT M powyżej 3 dni

Przygotowanie i sposób użycia

Przed przystąpieniem do nakładania tynku zawartość każdego opakowania należy wymieszać za pomocą wiertarki wolnoobrotowej w celu wyrównania konsystencji. Na wcześniej odpowiednio przygotowane i zagruntowane podłoże nanosimy masę tynkarską w cienkiej warstwie, na grubość ziarna za pomocą pacy ze stali nierdzewnej. Po krótkim czasie, zależnym od warunków występujących w czasie nakładania, możemy ją fakturować przy pomocy pacy plastikowej. Tynk zacierać ruchami okrężnymi. Podczas nakładania tynku należy przestrzegać generalnej zasady nakładając „mokre na mokre”. Istnieje również możliwość nakładania tego tynku metodą natryskową co znacznie obniża koszt i czas aplikacji.

Parametry  aplikacji mechanicznej  przy zastosowaniu agregatu  firmy WAGNER PC 1030

  • średnica dyszy w zależności od uziarnienia od 6-8mm
  • ciśnienie wyjściowe na kompresorze 6-8bar
  • szybkość posuwu od 1 do 1,5-2
  • rozcieńczenie do 200ml wody

 

Narzędzia i pojemnik powinny być czyste. W trakcie nakładania i wysychania tynku przestrzegać odpowiednich warunków atmosferycznych tj. temperatura podłoża i otoczenia od +5°C do +25°C, brak silnego nasłonecznienia, deszczu oraz zbyt wysokiej wilgotności względnej powietrza powyżej 75%. Bezwzględnie stosować siatki osłonowe na rusztowaniach do momentu wyschnięcia tynku. Czas wysychania tynku przy optymalnej temperaturze +20°C wynosi od 12 do 48 godzin.

Zużycie

Zużycie zależy od granulacji tynku: 

APLIKACJA RĘCZNA:  1mm ok. 1,7kg/m2; 1,5mm ok. 2,5kg/m2; 2,0mm ok.  3,2kg/m2

APLIKACJA MECHANICZNA: 1mm ok. 1,3kg/m2; 1,5mm ok. 1,8kg/m2; 2,0mm ok. 2,4kg/m2

Dane techniczne

Jednostka bazowa
kg
Baza

wodna dyspersja żywic silikonowych i styrenowo-akrylowych z dodatkiem emulsji siloksanowej, wypełniaczy mineralnych i pigmentów

Gęstość
około 1,8 kg/dm3
Czas otwarty pracy
około 20 min.
Czas schnięcia
od 12 godz.
do 48 godz.
Temperatura podłoża i otoczenia
od +5 st. C
do +25 st. C
Odpornośc na temperatury
od -20 st. C
do +60 st. C
Nasiąkliwość w24
0,1 kg/m2
0,5 kg/m2
Przyczepność do betonu
min. 0,8 MPa
Przepuszczalność pary wodnej µ
[V2]

Przechowywanie i uwagi

Przechowywać w fabrycznie zamkniętych opakowaniach, w suchych pomieszczeniach w temperaturze od +5°C do +25°C.


Chronić przed dziećmi. W przypadku kontaktu ze skórą: Umyć dużą ilością wody z mydłem. W przypadku dostania się do oczu: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Unikać uwolnienia do środowiska.

Zawiera tetrahydro-1,3,4,5-tetrakis(hydroksymetylo)imidazol2,5(1H,3H)-dion, mieszaninę 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 247-500-7] i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 220-239-6]. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

UWAGA! W przypadku rozpylanai mogą się tworzyć niebezpieczne respirabilne kropelki. Nie wdychać rozpylonej cieczy