Porady

Kariera

Uznany producent systemów ociepleń ETICS oraz chemii budowlanej – firma FAST należąca do Grupy Rockwool poszukuje osoby na stanowisko:

Kierownik Magazynu 

Osoba zatrudniona na w/w stanowisku będzie odpowiedzialna m.in. za:

 • zarządzanie magazynem i optymalizacja procesów magazynowych i logistycznych w celu poprawy ich efektywności,
 • zarządzanie podległym zespołem poprzez wyznaczanie oraz monitorowanie stopnia realizacji celów, a także motywowanie podległych pracowników do ich osiągnięcia,
 • utrzymanie wymaganych stanów magazynowych zgodnych z FIFO, przeprowadzanie regularnych audytów i inwentaryzacji w celu eliminacji overstock’ów oraz niedoborów produktowych,
 • nadzór nad ilościowym i wartościowym stanem magazynu oraz poprawnością w obiegu dokumentacji,
 • stworzenie i wdrożenie systemu zarządzania harmonogramem dostaw,
 • analizę problemów oraz koordynowanie prac związanych z wdrażaniem usprawnień oraz nowych rozwiązań w łańcuchu dostaw (m.in. WMS, RFID), 
 • ścisłą współpracę z innymi jednostkami w firmie w szczególności z działem produkcji, logistyki, obsługi klienta,
 • zarządzanie zespołem, w tym: wdrożenie KPI, zarządzanie budżetem personalnym, budowanie zaangażowania zespołu,
 • przestrzeganie standardów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wymogów prawnych dotyczących magazynowania.

 

Od kandydatów oczekujemy:

 • wiedzy z zakresu gospodarki magazynowej i łańcucha dostaw,
 • kilkuletniego doświadczenia na stanowisku kierowniczym w obszarze zarządzania magazynem oraz zespołami pracowników, tworzeniu i optymalizacji procesów magazynowych,
 • znajomości języka angielskiego umożliwiającej płynną komunikację,
 • wysokiej kultury osobistej i umiejętności współpracy z osobami na różnych szczeblach w organizacji, wysoki poziom umiejętności interpersonalnych,
 • umiejętności obsługi wózków widłowych (uprawnienia UDT),
 • dobrej znajomości pakietu Office (szczególnie Excel),
 • bardzo dobrze rozwiniętych zdolności interpersonalnych, jak również samodzielności, silnej motywacji, operatywności i zdecydowania w działaniu.

Najlepszym kandydatom oferujemy pracę w dynamicznym zespole, pakiet szkoleń, możliwość doskonalenia i rozwoju zawodowego w nowoczesnej firmie oraz atrakcyjne wynagrodzenie.

Uprzejmie informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane aplikacje.

 

Dobrowolna zgoda na przyszłe procesy rekrutacji

Jeżeli chciałby Pan/i, abyśmy uwzględnili przekazane dokumenty w przyszłych procesach rekrutacji, prosimy o dołączenie do CV następującej zgody: Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV przez P.W. FAST sp. Z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze w celu wykorzystania do kolejnych procesów rekrutacji prowadzonych przez okres najbliższego roku. Wiem, że zgoda jest dobrowolna i mogę ją wycofać w dowolnym momencie wysyłając e-mail na iod@fast.zgora.pl.

Informacja dla kandydata o zasadach przetwarzania danych osobowych w związku z rekrutacją

Informacja dla kandydata o zasadach przetwarzania danych osobowych w związku z rekrutacją

Administrator danych
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe FAST Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Foluszowa 112, 65-751 Zielona Góra (dalej zwany FAST)
Inspektor ochrony danych
To osoba, z którą może Pan/i kontaktować się w sprawie przetwarzania swoich danych, w tym w celu skorzystania z praw przysługujących na mocy przepisów RODO. Można skontaktować się z nim listownie na adres: FAST sp z o.o. , ul. Foluszowa 112, 65-751 Zielona Góra z dopiskiem „Dane osobowe” lub przez e-mail: iod@fast.zgora.pl
Cele i podstawy prawne przetwarzania
Pani/a dane są przetwarzane w związku z procesem rekrutacji na podstawie: - przepisów kodeksu pracy w przypadku rekrutacji zmierzającej do zawarcia umowy o pracę - przepisów kodeksu cywilnego w przypadku rekrutacji zmierzającej do zawarcia umowy o współpracę - dobrowolnej zgody w zakresie danych podanych przez Panią/a w CV, które wykraczają poza niezbędne do rekrutacji, a także w przypadku wyrażenia chęci na przyszłe procesy rekrutacji.
Okres przechowywania danych
Dane będą przechowywane maksymalnie przez 6 miesięcy po zakończeniu rekrutacji. W przypadku zgody na przyszłe procesy rekrutacji będą przechowywane do roku czasu od wyrażenia zgody.
Odbiorcy danych
Podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie stosownych umów np. obsługujące systemy informatyczne Administratora, kancelarie prawne, podmioty zapewniające obsługę kadrowo-płacową, podmioty umożliwiające przeprowadzenie procesu rekrutacji, np. Grupa Pracuj.
Prawa związane z przetwarzaniem danych
Każdej osobie przysługuje prawo: - wycofania zgody na podstawie której dane są przetwarzane. - żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
Prawo wniesienia skargi do organu
Przysługuje Pani/u także prawo wniesienia skargi na sposób przetwarzania danych przez administratora do Prezesa UODO
Obowiązek podania danych
- Podanie danych wymaganych przepisami kodeksu pracy w przypadku rekrutacji zmierzającej do zawarcia umowy o pracę jest obowiązkowe. Ich niepodanie może skutkować uniemożliwieniem udziału w rekrutacji. - Podanie danych wskazanych w ogłoszeniu, w którym poszukujemy współpracownika jest niezbędne do udziału w tym procesie. - Podanie pozostałych danych, których przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody nie jest wymagane i nie wpływa na proces rekrutacji.