Strona główna | Aktualności | Jesteśmy Fair Play!

Jesteśmy Fair Play!

2017-12-11

 

zdjęcie aktualności Jesteśmy Fair Play!
Po raz kolejny Kapituła Programu "Przedsiębiorstwo Fair Play" przyznała nam Certyfikat Jakości Biznesu, potwierdzający rzetelne i etyczne prowadzenie działalności.Ocenie Organizatora podlegał szereg aspektów prowadzenia przedsiębiorstwa, takich jak relacje z konkurencją, klientami oraz dostawcami, a także sposób załatwiania reklamacji, skarg i wniosków. Ponadto analizowane były terminowość wywiązywania się ze zobowiązań wobec kontrahentów i regulowania zobowiązań wobec skarbu państwa. Organizatorzy programu kładą również duży nacisk na stosunki z pracownikami panujące w firmie (warunki i bezpieczeństwo w miejscu pracy, świadczenia socjalne, podnoszenie kwalifikacji pracowników itd.) oraz na działalność charytatywną przedsiębiorstwa.

Cieszymy się, że kolejny rok z rzędu spełniliśmy wysokie wymagania stawiane przez Organizatorów Programu.

Fast - producent chemii budowlanej