Produkty

Produkty

FAST Satyna BIO

farba lateksowa wewnętrzna

Zastosowanie

Wysokiej jakości, nawierzchniowa farba lateksowa FAST SATYNA BIO przeznaczona jest do wykonywania ochronnych i dekoracyjnych powłok malarskich wewnątrz budynków. FAST SATYNA BIO może być stosowana na wszelkiego typu podłoża mineralne, jak beton, tynki cementowe, cementowo-wapienne, wapienne i gipsowe oraz płyty kartonowo-gipsowe oraz powierzchnie pokryte powłoką na bazie dyspersji polimerowej. Stosowana zarówno do malowania pierwotnego, jak i renowacyjnego na podłożach o jednolitej bądź zmiennej strukturze i barwie.

Jest przeznaczona do malowania wewnętrznych ścian oraz sufitów w pomieszczeniach „mokrych”, takich jak: kuchnie, łazienki, pralnie, WC oraz w pomieszczeniach o dużym natężeniu ruchu, jak korytarze, klatki schodowe, salki szpitalne itp.

  - wymagające częstego mycia przy użyciu środków dezynfekujących. Jest szczególnie polecana w budynkach użyteczności publicznej, placówkach służby zdrowia oraz zakładach produkcyjnych przemysłu spożywczego, jak kuchnie, magazyny żywności i chłodnie (bez bezpośredniego kontaktu z żywnością), również tam, gdzie wymagana jest aktywna ochrona przed mikroorganizmami, w przedszkolach i żłobkach, w szpitalach, salach zabiegowych i operacyjnych. Zaleca się użycie farby w pomieszczeniach narażonych na wilgoć oraz warunki sprzyjające rozwojowi drobnoustrojów. Wyjątkowe właściwości wyrobu predysponują go do wykorzystania wszędzie tam, gdzie wymagana jest szczególna dbałość o wysoką estetykę powierzchni. FAST SATYNA BIO polecana jest również do malowania pomieszczeń reprezentacyjnych, a także tam, gdzie zależy Państwu na specjalnym efekcie dekoracyjnym.

Właściwości

FAST SATYNA BIO jest gotową opartą na dyspersji żywicy syntetycznej i wypełniaczy mineralnych z pigmentami farbą wewnętrzną o podwyższonej wytrzymałości na działanie mikroorganizmów, takich jak bakterie i grzyby. Ma wysoką odporność na uszkodzenia mechaniczne oraz mycie i szorowanie przy użyciu ogólnie dostępnych środków myjących z wyjątkiem tych, które w swoim składzie zawierają chlor. Farba tworzy powłoki o specjalnych walorach estetycznych charakterystyczne dla satynowej delikatności. Posiada ograniczoną paroprzepuszczalność. Oferowana w jasnych kolorach z palety FAST COLOR SYSTEM.

Opakowanie

wiaderko - 2.5 litr

wiaderko - 4 litr

wiaderko - 10 litr

Dokumentacja

Zdjęcie produktu

Deklaracja zgodności

Karty Charakterystyki Produktu Niebezpiecznego MSDS

Przygotowanie podłoża

Podłoże powinno być nośne, odtłuszczone, czyste i suche oraz wolne od plam i wykwitów pochodzenia biologicznego i chemicznego. Luźne, niezwiązane z podłożem warstwy należy usunąć. Podłoża chłonne, pyliste należy zagruntować preparatem FAST GRUNT G lub FAST GRUNT U. Zaprawę można stosować na podłoża:

  • tynki cementowe i cementowo – wapienne (po upływie minimum 28 dni od wykonania i wilgotności nie wyższej niż 4%) zagruntowane FAST GRUNT G lub FAST GRUNT U
  • beton (po upływie powyżej 3 miesięcy od wykonania i wilgotności nie wyższej niż 4%) zagruntowany FAST GRUNT G lub FAST GRUNT U
  • podłoża gipsowe (wilgotność poniżej 1%) zagruntowane FAST GRUNT G lub FAST GRUNT U

Przygotowanie i sposób użycia

Opakowanie zawiera produkt gotowy do stosowania. Jeśli jest to konieczne, farbę można rozcieńczyć niewielką ilością wody, max. 2% objętościowych do pierwszego malowania. Farbę nanosi się za pomocą wałka, pędzla malarskiego lub przez natrysk. Drugą warstwę nanosi się po wyschnięciu pierwszej warstwy.

Dla osiągnięcia maksymalnego efektu do malowania gładkich podłoży należy stosować wałki z runem z mikrofibry o wysokości włosia od 8-12 mm. Firma FAST do aplikacji swoich farb rekomenduje stosowanie narzędzi firmy ANZA oraz MOTIVE.

Farbę należy nanosić przy temperaturze powietrza i podłoża od +5°C do +25°C. Czas schnięcia około 2 godzin. Kolejne warstwy zaleca się nakładać po upływie co najmniej 4 godzin.

Dodatkowe wskazówki wykonawcze:

  • w celu uniknięcia różnic w odcieniach na jednej powierzchni architektonicznej, prace należy prowadzić bez przerw, stosując opakowania z farbą o tej samej szarży produkcyjnej, uprzednio wymieszane między sobą w dużej kastrze.
  • zachować technologię ogólną malowania farbami ściennymi.

UWAGA

W przypadku stosowania farb o kolorach bardzo intensywnych,  ze względu na ich obniżone krycie wymagane jest zastosowanie farby podkładowej FAST GRUNT F w odcieniu zbliżonym do koloru farby.

Parametry natrysku hydrodynamicznego w oparciu o urządzenie firmy WAGNER - ProSpray 3.23

  • średnica dyszy 517-519
  • ciśnienie 190-220 bar
  • filtr mesh 50
  • rozcieńczenie max. do 5% przy pierwszej warstwie

 Uwaga: dla zapewnienia optymalnego efektu zaleca się cedzenie farby przez sita malarskie

Instrukcja użytkowania powłoki malarskiej

Powłoka farby uzyskuje pełne właściwości użytkowe (odporność na szorowanie/zmywalność) po całkowitym utwardzeniu tj. po 28 dniach od zakończenia prac malarskich.

Mycie powierzchni wykończonych powłoką z farby lateksowej powinno być przeprowadzone przy użyciu ścierki, gąbki lub miękkiej szczoteczki nasączonych wodą lub detergentem nie zawierającym alkoholu np. płyn do mycia naczyń lub mydło. Taki sposób umożliwia usunięcie zabrudzeń z farby, bez ryzyka ich wybłyszczenia czy starcia części powłoki.
Do usuwania jakichkolwiek zabrudzeń nie należy stosować środków zawierających chlor czy wybielaczy, które mogą odbarwić pigmenty zawarte w farbie.
W trakcie mycia unikać nadmiernej siły i zbyt długiego tarcia, które mogą uszkodzić powłokę.

Zużycie

W zależności od rodzaju podłoża zużycie FAST Satyna BIO wynosi od 0.06 do 0.12 l / m².
Zużycie dotyczy jednej warstwy

Dane techniczne

Jednostka bazowa
litr
Baza

wolna od rozpuszczalników dyspersja żywicy syntetycznej i wypełniaczy mineralnych z pigmentami

Gęstość
około 1,4 kg/dm3
Użytkowanie
po min. 24 godz.
Temperatura podłoża i otoczenia
od 5 st. C
do 25 st. C
Odporność na szorowanie na mokro
Klasa 1 (PN-EN 13300)
Czas schnięcia pierwszej warstwy
około 2 - 4 godz.
Ilość warstw
2

Przechowywanie i uwagi

Farbę należy przechowywać i transportować w szczelnie zamkniętych, oryginalnych opakowaniach, w temp. od +5°C do +25°C.


Uwaga! W przypadku rozpylania mogą się tworzyć niebezpieczne respirabilne kropelki. Nie wdychać rozpylonej cieczy lub mgły. Zawiera: masa poreakcyjna 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 247-500-7] i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 220-239-6] (3:1). Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
Producent: P.W. FAST Sp. z o.o., Foluszowa 112, Zielona Góra, Polska, telefon: +48 68 328 62 50