Produkty

Produkty

FAST Normal S - ZIMA

zaprawa klejowa do przyklejania płyt styropianowych

Zastosowanie

FAST NORMAL S dzięki swoim właściwościom nadaje się doskonale do przyklejania płyt styropianowych ( białych i grafitowych) na różnego rodzaju podłożach wewnątrz jak i na zewnątrz budynku tj. beton, pustaki, cegła, tynki cementowe, cementowo-wapienne itp.

Właściwości

Zaprawa klejowa FAST NORMAL S jest suchą mieszanką mineralną, modyfikowaną syntetycznymi polimerami, mrozo- i wodoodporną o zwiększonej elastyczności. Specjalnie przygotowana receptura kleju umożliwia jego zastosowanie w obniżonych temperaturach od 0°C i nie mniej niż -5°C po 8 h od jego użycia.

Opakowanie

worek - 25 kg

Przygotowanie podłoża

 

Podłoża powinny być suche, niezmrożone, mocne i wolne od wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń zmniejszających przyczepność zaprawy (np. resztki starych, luźno przylegających farb, wszelkiego rodzaju porosty, kurz i brud). Większe nierówności lub wgłębienia należy zniwelować za pomocą zaprawy tynkarskiej lub wyrównującej. Pylące, osypujące się podłoża należy wzmocnić za pomocą FAST GRUNT G. Mury wykonane z materiałów silnie nasiąkliwych bezwzględnie gruntować środkiem FAST GRUNT U.

 

 

Przygotowanie i sposób użycia

Zawartość opakowania wsypać do około 5 litrów wody i dokładnie wymieszać za pomocą wiertarki wolnoobrotowej aż do uzyskania jednolitej masy. Następnie pozostawić na około 10 minut i ponownie przemieszać przed użyciem (nie dolewać wody). Tak przygotowana zaprawa nadaje się do użytku przez okres od 2,5 do 3 godzin. W trakcie robót konieczne jest okresowe przemieszanie zaprawy co około 30 minut.

Przyklejanie płyt styropianowych możemy przeprowadzać na dwa sposoby. W przypadku ocieplania równych, otynkowanych powierzchni masę klejową nakładamy na płyty cienkowarstwowo za pomocą packi zębatej o zębach kwadratowych 8-10 mm, a następnie przyklejamy do ocieplanej ściany. W przypadku muru nieotynkowanego zaprawę należy nakładać na płyty styropianowe metodą „obwodowo – punktową” tzn. za pomocą kielni po obwodzie płyty styropianowej pasmem o szerokości ok. 3-4 cm oraz dodatkowo plackami w ilości 3-8 szt. Wielkość placka powinna być uzależniona od ich ilości. Należy przestrzegać zasady, aby zaprawa klejowa pokrywała nie mniej niż 40% powierzchni płyty. Prawidłowo wykonane obwódki powinny być oddalone od krawędzi na tyle, aby po dociśnięciu płyty klej nie wychodził poza jej obrys.

Płyty styropianowe należy przyklejać ściśle jedna przy drugiej rozpoczynając od listwy cokołowej aż po dach z zachowaniem mijankowego układu spoin pionowych. W przypadku konieczności stosowania dodatkowego zabezpieczenia układu przy pomocy łączników mechanicznych ich montaż możemy rozpocząć nie wcześniej niż po 3 dniach od przyklejenia płyt styropianowych. Zawsze dokładną ich ilość, rodzaj oraz sposób rozmieszczenia powinien zakładać projekt docieplenia. Najczęściej przyjmuje się min. 4 szt. na m2. W czasie prac należy bezwzględnie przestrzegać odpowiednich warunków atmosferycznych tj. unikać zbyt silnego nasłonecznienia i wysokiej wilgotności.

Ważne informacje dodatkowe w przypadku klejenia styropianu z dodatkiem grafitu:

  • nie montować nagrzanego styropianu,
  • nie dopuszczać do nagrzewania się płyt podczas ich klejenia oraz w początkowym okresie wiązania,
  • bezwzględnie stosować na rusztowaniach osłony ograniczające dostęp promieni słonecznych,
  • nieprzestrzeganie powyższych wymogów może skutkować odspojeniem klejonego styropianu

Zużycie

Dane techniczne

Jednostka bazowa
kg
Baza

sucha mieszanka mineralna modyfikowana syntetycznymi polimerami

Proporcje mieszanki

około 5,0 l wody na 25 kg suchej masy

Gęstość zaprawy po zarobieniu wodą
około 1,7 kg/dm3
Czas otwarty pracy
około 20 min.
Czas gotowości do pracy
od 2,5 godz.
do 3 godz.
Użytkowanie
po min. 24 godz.
Przyczepność do styropianu
min. 0,08 MPa
Temperatura podłoża i otoczenia
od 0 st. C
do 25 st. C
Zawartość rozpuszczalnego chromu VI
nie więcej niż 0,0002 %
Klasa reakcji na ogień
A1
Przyczepność do betonu
min. 0,25 MPa

Przechowywanie i uwagi

Przechowywać w fabrycznie zamkniętych opakowaniach, w suchych pomieszczeniach na paletach. Okres przydatności do użycia wynosi 12 miesięcy.


Wyrób drażniący zawiera cement po rozrobieniu z wodą daje odczyn alkaliczny. Należy unikać bezpośredniego kontaktu ze skórą, nie wdychać oraz chronić oczy. W przypadku kontaktu z oczami natychmiast przemyć je obficie wodą i zasięgnąć porady lekarza. Chronić przed dziećmi.