Produkty

Produkty

FAST Grunt U

uniwersalny preparat gruntujący do ścian i podłóg

Zastosowanie

FAST GRUNT U jest gotowym do użycia preparatem służącym do gruntowania i wyrównywania chłonności na różnych powierzchniach. Nadaje się idealnie do zastosowania na podłożach betonowych, gazobetonowych, tynkach cementowych i cementowo-wapiennych, gipsowych oraz płytach gipsowo-kartonowych. Można go stosować zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz budynków. Stanowi doskonałą bazę dla podłoży pod farby, tapety, szpachlówki, zaprawy klejowe i wyrównawcze oraz posadzki cementowe. Zwiększa przyczepność materiałów wykończeniowych do podłoża i ogranicza pylistość.

Właściwości

Preparat FAST GRUNT U jest niepalny, wodorozcieńczalny, nie zawiera rozpuszczalników, bezwonny, ekologiczny, można go stosować zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz pomieszczeń, wzmacnia podłoże, zmniejsza chłonność i zużycie farby. Po wyschnięciu jest całkowicie przeźroczysty i paroprzepuszczalny.

Opakowanie

pojemnik - 5 litr

Dokumentacja

Zdjęcie produktu

Deklaracja zgodności

Karty Charakterystyki Produktu Niebezpiecznego MSDS

Przygotowanie podłoża

FAST GRUNT U może być stosowany na podłoża suche oczyszczone z kurzu, wosku, tłuszczu, oleju, smarów, nieprzepuszczalnych powłok malarskich.

Przygotowanie i sposób użycia

Preparat można nanosić pędzlem lub wałkiem na podłoże o temperaturze +5°C do +25°C. Podłoże bardzo chłonne lub zniszczone, osypujące się w celu wzmocnienia zagruntować preparatem głębokogruntującym FAST GRUNT G. Zagruntowana powierzchnia jest gotowa do dalszego użytkowania po około 2 godzinach od zakończenia gruntowania. W przypadku kontaktu ze skórą przemyć wodą.

Zużycie

W zależności od rodzaju podłoża zużycie FAST Grunt U wynosi od 0.05 do 0.25 l / m².

Dane techniczne

Jednostka bazowa
litr
Baza

dyspersja drobnocząsteczkowej żywicy akrylowej

Gęstość
około 1,0 kg/dm3
Czas schnięcia
od godz.
do 2 godz.
Temperatura podłoża i otoczenia
od 5 st. C
do 25 st. C
Odpornośc na temperatury
od -20 st. C
do 70 st. C
Możliwość układania płytek
po około 2 godz.
Użytkowanie
po min. 2 godz.

Przechowywanie i uwagi

Przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach w temperaturze od +5°C do +25°C.


Chronić przed dziećmi. W przypadku kontaktu ze skórą: umyć dużą ilością wody z mydłem. W przypadku dostania się do oczu: ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Unikać uwolnienia do środowiska.

Zawiera tetrahydro-1,3,4,5-tetrakis(hydroksymetylo)imidazol2,5(1H,3H)-dion, mieszaninę 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 247-500-7] i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 220-239-6]. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.