Produkty

Produkty

FAST Grunt K

Grunt sczepny na trudne podłoża

Zastosowanie

FAST GRUNT K jest gotowym do użycia preparatem na bazie dyspersji polimerowych i wypełniaczy kwarcowych przeznaczony do gruntowania podłoży budowlanych w celu ich wzmocnienia i zwiększenia przyczepności. Jest zalecany na trudne i gładkie podłoża, takie jak beton zatarty na gładko, płyty OSB, stara glazura, lastryko i lamperie wymagające stworzenia na ich powierzchni szorstkiej warstwy szczepnej  poprawiającej przyczepność do nowo nakładanych warstw. Może być stosowany wewnątrz i na zewnątrz budynków w temperaturze od +5°C do +25°C.
Rodzaje podłoży przeznaczonych do stosowania FAST GRUNT K:
posadzki cementowe i anhydrytowe, tynki cementowe i cementowo-wapienne, tynki i gładzie gipsowe, beton komórkowy, cegły silikatowe, cegły i pustaki ceramiczne, bloczki gipsowe, okładziny ceramiczne i kamienne, lastryko, beton monolityczny, żelbeton, podkłady magnezjowe, płyty gipsowo-włóknowe i gipsowo-kartonowe, powłoki malarskie wewnątrz budynków.

Właściwości

FAST GRUNT K jest preparatem szczepnym, umożliwiającym skuteczną aplikację klejów, wylewek, hydroizolacji i innych materiałów na trudnych podłożach, o słabej przyczepności. Dzięki zawartości wypełniaczy kwarcowych oraz odpowiednio dobranych żywic, tworzy na powierzchni szorstką, szczepną warstwę, która znacznie poprawia przyczepność nakładanych na niej materiałów. Jest szybkoschnący i wydajny. Może być stosowany zarówno na poziomych jak i pionowych powierzchniach.

Opakowanie

wiaderko - 1.4 kg

wiaderko - 6 kg

Dokumentacja

Zdjęcie produktu

Karty Charakterystyki Produktu Niebezpiecznego MSDS

Przygotowanie podłoża

FAST GRUNT K może być stosowany na podłożach suchych, oczyszczonych z kurzu, wosku, tłuszczu, oleju i smarów. Wszelkie luźne, odspajające się warstwy muszą być dokładnie usunięte.
W przypadku podłoży słabych lub osypujących się przed zastosowaniem FAST GRUNT K wymagane jest zagruntowanie podłoża preparatem głęboko penetrującym FAST GRUNT G.

Przygotowanie i sposób użycia

Preparat jest w postaci gotowej i nie może być rozcieńczany ani mieszany z innymi materiałami. Bezpośrednio przed użyciem produkt należy dokładnie przemieszać w celu wyrównania konsystencji. Emulsję można nanosić pędzlem lub wałkiem, w dwóch warstwach na podłoże o temperaturze od +5°C do +25°C. Drugą warstwę nanosimy nie wcześniej  niż po 3 godzinach od aplikacji pierwszej.
Zagruntowana powierzchnia jest gotowa do dalszego użytkowania po min. 24 godzinach od zakończenia gruntowania.

Zużycie

W zależności od rodzaju podłoża zużycie FAST Grunt K wynosi około 0.3 kg / m².

Dane techniczne

Jednostka bazowa
kg
Baza

wodna dyspersja polimerowa z dodatkiem mączki kwarcowej

Gęstość
około 1,4 kg/dm3
Możliwość układania płytek
po około 24 godz.
Użytkowanie
po min. 24 godz.
Przyczepność do podłoża
min. 1,0 MPa
Temperatura podłoża i otoczenia
od +5 st. C
do +25 st. C

Przechowywanie i uwagi

Przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach w temperaturze od +5°C do +25°C. Okres przydatności do użycia wynosi 24 miesięcy.


Chronić przed dziećmi. W przypadku kontaktu ze skórą: umyć dużą ilością wody z mydłem. W przypadku dostania się do oczu: ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Unikać uwolnienia do środowiska.


Zawiera: tetrahydro-1,3,4,6-tetrakis (hydroksymetylo)imidazol 2,5(1H, 3H)-dion, mieszaninę 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 247-500-7] i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 220-239-6]. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.