Produkty

Produkty

FAST Grunt G

głęboko penetrujący i wzmacniający preparat na bazie drobnocząsteczkowej dyspersji akrylowej

Zastosowanie

Preparat FAST GRUNT G jest gotową do użycia emulsją głęboko gruntującą do stosowania na wszystkich chłonnych i porowatych powierzchniach, takich jak: płyty gipsowe, kartonowo-gipsowe, tynki gipsowe, cementowe i cementowo-wapienne, podłoża betonowe, gazobeton, ceramika itd. FAST GRUNT G dzięki swojej niezwykłej zdolności do bardzo głębokiej penetracji jest szczególnie polecany na wszystkie stare i osypujące się podłoża.

Właściwości

Preparat FAST GRUNT G jest niepalny, wodorozcieńczalny, nie zmydla się, bezwonny, ekologiczny, można go stosować zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz pomieszczeń. Wzmacnia podłoże, reguluje proces chłonności podłoża ze względu na dużą paroprzepuszczalność, zmniejsza zużycie farby, „osusza” wilgotne ściany oraz znacznie poprawia przyczepność klejów do glazury. Po wyschnięciu jest całkowicie przeźroczysty. Odporny na wysoką zasadowość podłoża, nie zawiera substancji toksycznych. Może być stosowany w postaci gotowej lub rozcieńczonej z wodą w proporcjach 1:1.

Opakowanie

pojemnik - 1 litr

pojemnik - 5 litr

Pojemnik - 10 litr

Dokumentacja

Zdjęcie produktu

Deklaracja zgodności

Karty Charakterystyki Produktu Niebezpiecznego MSDS

Przygotowanie podłoża

FAST GRUNT G może być stosowany na podłoża suche oczyszczone z kurzu, wosku, tłuszczu, oleju, smarów, nieprzepuszczalnych powłok malarskich.

Przygotowanie i sposób użycia

Emulsję można nanosić pędzlem lub wałkiem na podłoże o temperaturze od +5°C do +25°C. Podłoże bardzo chłonne lub słabe zaleca się gruntować dwukrotnie. Pierwsze gruntowanie z rozcieńczeniem wody w stosunku 1:1, drugie bez rozcieńczenia. Przy podłożach mniej chłonnych produktu nie rozcieńczać. Zagruntowana powierzchnia jest gotowa do dalszego użytkowania po około 2 godzinach od zakończenia gruntowania. W przypadku kontaktu ze skórą przemyć wodą.

Zużycie

W zależności od rodzaju podłoża zużycie FAST Grunt G wynosi od 0.05 do 0.25 l / m².

Dane techniczne

Jednostka bazowa
litr
Baza

dyspersja drobnocząsteczkowej żywicy akrylowej

Gęstość
około 1,0 kg/dm3
Czas schnięcia
od godz.
do 2 godz.
Temperatura podłoża i otoczenia
od 5 st. C
do 25 st. C
Odpornośc na temperatury
od -20 st. C
do 70 st. C
Możliwość układania płytek
po około 2 godz.
Użytkowanie
po min. 2 godz.

Przechowywanie i uwagi

Przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach w temperaturze od +5°C do +25°C. Okres przydatności do użycia wynosi 12 miesięcy.


Chronić przed dziećmi. W przypadku kontaktu ze skórą: umyć dużą ilością wody z mydłem. W przypadku dostania się do oczu: ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Unikać uwolnienia do środowiska.

Zawiera tetrahydro-1,3,4,5-tetrakis(hydroksymetylo)imidazol2,5(1H,3H)-dion, mieszaninę 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 247-500-7] i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 220-239-6]. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.