Produkty

Produkty

FAST GB1 - ZIMA

Zaprawa klejowa do bloczków z betonu komórkowego i cegieł silikatowych

Zastosowanie

FAST GB1 dzięki swoim właściwościom nadaje się doskonale do murowania ścian i ścianek z bloczków z betonu komórkowego i silikatów.

Właściwości

Zaprawa klejowa FAST GB1 jest wodo- i mrozoodporną cienkowarstwową zaprawą cementowo–polimerową klasy M10 charakteryzującą się dużą przyczepnością i łatwością klejenia wszelkich elementów z betonu komórkowego i cegły silikatowej. Specjalnie przygotowana receptura kleju umożliwia jego stosowanie w obniżonych temperaturach już od 0°C. Dzięki przyspieszonemu wiązaniu świeżo nałożony klej już po 8 godzinach uzyskuje odporność na spadek temperatury do - 5st.C. Występuje w dwóch wersjach w kolorze szarym i białym.

Opakowanie

worek - 25 kg

Przygotowanie podłoża

Powierzchnie klejonych bloczków powinny być dokładnie oczyszczone z kurzu i pyłu oraz innych zanieczyszczeń, które mogły by zmniejszyć przyczepność zaprawy klejącej i uniemożliwić wykonanie cienkiej, równomiernej spoiny. Jeżeli występuje potrzeba zmniejszenia chłonności podłoża, należy zastosować środek gruntujący FAST GRUNT G lub FAST GRUNT U.

Przygotowanie i sposób użycia

Do naczynia należy wlać około 4,5 litra wody na 25 kg suchej masy i wsypywać zawartość worka mieszając aż do uzyskania konsystencji jednolitej masy wolnej od grudek (zaleca się stosowanie mieszadła wolnoobrotowego). Następnie pozostawić na około 5 minut i ponownie przemieszać przed użyciem (nie dolewać wody). Tak przygotowana zaprawa nadaje się do użytku przez okres do 3 godzin. Zaprawę nakładamy na bloczek kielnią o brzegach prostych lub ząbkowanych i od razu korygujemy we właściwym położeniu. Czas korekcji max. do 10 minut. Po ułożeniu bloczek dobijamy za pomocą gumowego młotka. Wyciśnięty nadmiar zaprawy należy delikatnie zebrać kielnią (nie rozmazywać na bocznej powierzchni gazobetonu).

 

 

 

Zużycie

W zależności od rodzaju podłoża zużycie FAST GB1 - ZIMA wynosi od 3.5 do 10.5 kg / m² na warstwę.
Podane zużycie dotyczy warstwy o grubości 2,5mm i odnosi się kolejno dla bloczków o grubości 12cm, oraz dla bloczków o grubości 36cm

Dane techniczne

Jednostka bazowa
kg
Czas korygowania
około 10 min.
Gęstość zaprawy po zarobieniu wodą
około 1,8 kg/dm3
Proporcje mieszanki

około 4,5 l wody na 25 kg suchej masy

Baza

sucha mieszanka cementowo-polimerowa, wzmocniona włóknami z dodatkiem plastyfikatorów

Zawartość rozpuszczalnego chromu VI
nie więcej niż 0,0002 %
Temperatura podłoża i otoczenia
od 0 st. C
do 25 st. C
Czas gotowości do pracy
od godz.
do 3 godz.
Grubość warstwy
od 2 mm
do 10 mm
Klasa reakcji na ogień
A1
Przepuszczalność pary wodnej µ
15/35(wartość tabelaryczna)
Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach
M10 MPa
Początkowa wytrzymałość na ścinanie
min 0,3 MPa
Nasiąkliwość w24
0,4 kg/m2

Przechowywanie i uwagi

Przechowywać w fabrycznie zamkniętych opakowaniach, w suchych pomieszczeniach, na paletach. Okres przydatności do użycia wynosi 12 miesięcy.


Zawiera: cement portlandzki 65997-15-1

Działa drażniąco na skórę. Może powodować reakcję alergiczną skóry. Powoduje poważne uszkodzenie oczu. Może powodować podrażnienie dróg oddechowych. Nie wdychać pyłu. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ NA SKÓRĘ: Umyć dużą ilością wody z mydłem. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: Wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez klika minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Natychmiast skontaktować się z lekarzem.