Produkty

Produkty

FAST F-SW

Farba silikatowa do wnętrz

Zastosowanie

Farba silikatowa FAST F-SW przeznaczona jest do malowania ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń na  podłożach mineralnych takich jak: tynki cementowe, cementowo-wapienne, gipsowe, cienkowarstwowe tynki mineralne oraz płyty kartonowo-gipsowe. Służy również do malowania surowych powierzchni wykonanych z betonu, a także cegieł, bloczków, pustaków i innych tego typu materiałów ceramicznych lub wapienno-piaskowych.

Właściwości

FAST F-SW  jest matową farbą dyspersyjną na bazie potasowego szkła wodnego o dobrej sile krycia. Dzięki reakcji chemicznej z podłożem farba wnika w jego strukturę tworząc trwałą i stabilną powłokę. Posiada doskonałą paroprzepuszczalność, dzięki czemu pomalowane podłoża zachowują swoje mineralne właściwości, umożliwiając pomieszczeniom utrzymanie odpowiedniego mikroklimatu tj. ściany naturalnie przyjmują i oddają wilgoć z pomieszczenia. Ponadto farba posiada również wysoką odporność na mycie i szorowanie. 
Oferowana w jasnych kolorach zgodnie z FAST COLOR SYSTEM.

Opakowanie

wiaderko - 4 litr

wiaderko - 10 litr

Dokumentacja

Zdjęcie produktu

Karty Charakterystyki Produktu Niebezpiecznego MSDS

Przygotowanie podłoża

Podłoże powinno być suche, stabilne, mocne i oczyszczone z warstw mogących osłabić przyczepność farby, zwłaszcza z kurzu, brudu, wosku oraz tłuszczów. Stare, słabej jakości powłoki malarskie i inne warstwy o słabej przyczepności do podłoża, a także powłoki wykonane z farb dyspersyjnych należy dokładnie usunąć, aby uzyskać czyste podłoże mineralne, a drobne uszkodzenia i spękania naprawić i zaszpachlować. W przypadku podłoży niejednorodnych, słabych lub osypujących się wymagane jest ich zagruntowanie przy użyciu FAST GRUNT S w celu wzmocnienia i wyrównania chłonności podłoża.

Farbę można stosować na podłoża:
•    tynki cementowe i cementowo-wapienne (po upływie minimum 14 dni od wykonania 
      i wilgotności nie wyższej niż 4%),
•    beton (po upływie powyżej 28 dni od wykonania i wilgotności nie wyższej niż 4%),
•    podłoża gipsowe (wilgotność poniżej 1%),

Przygotowanie i sposób użycia

Farba FAST F-SW dostarczana jest w postaci gotowej do użycia. Po otwarciu, zawartość należy koniecznie przemieszać w celu wyrównania konsystencji. Dopuszczalne jest rozcieńczenie farby w przypadku pierwszego malowania max. 3% wodą (w stosunku objętościowym). Przy aplikacji drugiej warstwy należy stosować farbę w postaci nierozcieńczonej. Przyjęte proporcje rozcieńczania należy zachować na całej malowanej powierzchni. Na przygotowane i zagruntowane podłoże należy nanieść cienką, równomierną warstwę farby FAST F-SW. Malować dwukrotnie przy użyciu wałka, pędzla lub natrysku hydrodynamicznego. Średni czas schnięcia farby wynosi od 2 do 4 godzin i zależy od rodzaju podłoża, temperatury oraz wilgotności względnej powietrza. Temperatura otoczenia w trakcie robót jak i podczas wysychania powinna wynosić od +8°C do +25°C. Należy zachowywać technologię ogólną malowania farbami ściennymi.

Parametry natrysku hydrodynamicznego w oparciu o urządzenie firmy WAGNER - ProSpray 3.23

  • średnica dyszy 519-521
  • ciśnienie 190-220 bar
  • filtr mesh 50
  • rozcieńczenie max. do 5% przy pierwszej warstwie

UWAGA

Powłoka farby uzyskuje pełne właściwości użytkowe (odporność na szorowanie/zmywalność) po całkowitym utwardzeniu tj. po 28 dniach od zakończenia prac malarskich.

Dodatkowe wskazówki wykonawcze:
» Przed aplikacją należy sprawdzić zgodność koloru z zamówieniem. Wszelkie reklamacje dotyczące koloru nie będą uwzględniane po nałożeniu produktu.
» W celu uniknięcia różnic w odcieniach na jednej powierzchni architektonicznej, prace należy prowadzić bez przerw, stosując opakowania z farbą, uprzednio wymieszane między sobą w dużej kastrze. 
» Zawartość potasowego szkła wodnego w farbie wymaga zabezpieczenia przed pracą wszelkich elementów wrażliwych na wysoką alkaliczność takich jak: szkło, PCV, metal, klinkier i drewno.

Zużycie

W zależności od rodzaju podłoża zużycie FAST F-SW wynosi od 0.1 do 0.2 l / m².

Dane techniczne

Jednostka bazowa
litr
Baza

potasowe szkło wodne oraz dyspersja akrylowo-styrenowa z dodatkiem wypełniaczy 
mineralnych i pigmentów

Gęstość
około 1,5 kg/dm3
Czas schnięcia
od 2 godz.
do 4 godz.
Ilość warstw
2
Temperatura podłoża i otoczenia
od +8 st. C
do +25 st. C
Odporność na szorowanie na mokro
Klasa 1 (PN-EN 13300)
Przepuszczalność pary wodnej µ
V1 = 772 g/(m2x24h) - (przy grubości warstwy ok. 100 um) V1 (Duży) > 150 PN-EN ISO 7783:2012, klasyfikacja wg PN-EN 1062-1:2005
Opór dyfuzyjny względny sd
max 0,03 [m] (przy grubości warstwy ok. 100 um) SD <0,14 PN-EN ISO 7783:2012 m

Przechowywanie i uwagi

Farbę należy przechowywać i transportować w szczelnie zamkniętych, oryginalnych opakowaniach, w temperaturze od +5°C do +25°C. Okres przydatności do użycia znajduje się na opakowaniu.


Uwaga! W przypadku rozpylania mogą się tworzyć niebezpieczne respirabilne kropelki. Nie wdychać rozpylonej cieczy lub mgły. Zawiera: masa poreakcyjna 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 247-500-7] i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 220-239-6] (3:1). Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
Producent: P.W. FAST Sp. z o.o., Foluszowa 112, Zielona Góra, Polska, telefon: +48 68 328 62 50