Produkty

Produkty

FAST AQUA

jednoskładnikowa, elastyczna masa uszczelniająca

Zastosowanie

FAST AQUA jest jednoskładnikową, płynną masą do wykonywania przeciwwilgociowych uszczelnień podłoży przed mocowaniem płytek ceramicznych wewnątrz budynku. Stosuje się ją głównie do uszczelniania ścian i podłóg w pomieszczeniach z bezciśnieniowym oddziaływaniem wody, takich jak: łazienki, natryski, toalety, kuchnie, suszarnie itd., z wyjątkiem miejsc narażonych na stałe działanie wody (np. łaźnie). Masa ma szczególne zastosowanie w strefach mokrych tych pomieszczeń tj. wokół kabin prysznicowych, umywalek, wanien, brodzików i zlewów. FAST AQUA można stosować na odpowiednio przygotowanym i wysezonowanym podłożu mineralnym, takim jak: beton, tynki cementowe i cementowo-wapienne, tynki gipsowe, płyty gipsowo-kartonowe.

Właściwości

FAST AQUA to dyspersyjna masa (tzw. folia w płynie) do wykonywania elastycznych powłok przeciwwilgociowych pod płytki ceramiczne wewnątrz budynków. Produkt oparty jest na bazie dyspersji polimerowej z dodatkiem wypełniaczy oraz środków modyfikujących. Charakteryzuje się bardzo dobrą przyczepnością i elastycznością. Tworzy wodoodporne powłoki, nie zawiera rozpuszczalników (produkt ekologiczny).

Masa FAST AQUA dzięki odpowiedniej lepkości jest łatwa w nanoszeniu na podłoża zarówno pionowe jak i poziome. Dzięki swojej elastyczności wyrównuje naprężenia podłoży powodowanych ich odkształcalnością oraz możne być stosowana jako folia kryjącą na powierzchnie narażone na powstawanie mikropęknięć poniżej 1mm. Uzyskana w ten sposób powłoka stanowi idealne podłoże, które idealnie nadaje się pod klejenie glazury i terakoty. Jest odporna na powszechnie stosowane środki czystości i detergenty.

Opakowanie

wiaderko - 3 kg

wiaderko - 6 kg

wiaderko - 15 kg

Dokumentacja

Zdjęcie produktu

Karty Charakterystyki Produktu Niebezpiecznego MSDS

Krajowe Deklaracje Właściwości Użytkowych

Krajowe Oceny Teczniczne KOT

Przygotowanie podłoża

Podłoże pod FAST AQUA powinno być nośne, równe, wolne od kurzu, brudu, wykwitów solnych, oraz słabo przylegających warstw, pozostałości starych farb i olejów. Jeżeli w podłożu występują ubytki mechaniczne, należy je wypełnić zaprawą cementową FAST ZM lub FAST SUPER. Podłoża pylące i osypujące się należy przeszlifować i odpylić a następnie zagruntować środkiem FAST GRUNT G. Powierzchnie mocno chłonne bezwzględnie gruntować FAST GRUNT U.

Świeżo wykonane podłoża mogą być uszczelnione po całkowitym wyschnięciu i wysezonowaniu:

  • tynki cementowe i cementowo-wapienne (po upływie minimum 28 dni od ich wykonania i wilgotności nie wyższej niż 4%)
  • jastrychy cementowe (po upływie minimum 28 dni od ich wykonania i wilgotności nie wyższej niż 4%)
  • beton (po upływie powyżej 3 miesięcy od ich wykonania i wilgotności nie wyższej niż 4%)
  • podłoża anhydrytowe (wilgotność poniżej 0,5%)
  • gipsowe (wilgotność poniżej 1%).

Przygotowanie i sposób użycia

FAST AQUA jest gotowym do użycia wyrobem, którego nie wolno rozcieńczać ani zagęszczać oraz łączyć z innymi produktami. Przed użyciem masę należy wymieszać w celu wyrównania konsystencji przy pomocy wiertarki wolnoobrotowej. Przed przystąpieniem do aplikacji FAST AQUA należy zabezpieczyć wszystkie szczeliny dylatacyjne oraz montażowe, połączenia ściana-ściana i ściana-posadzka przy pomocy specjalnych taśm uszczelniających i narożników firmy FAST. Dodatkowo wszystkie miejsca przechodzenia instalacji przez podłogę lub ścianę tj. studzienki ściekowe, przejścia rur należy zabezpieczyć przy pomocy specjalnych mankietów uszczelniających.

Przed ułożeniem tych elementów w odpowiednich miejscach należy nanieść cienką warstwą FAST AQUA a następnie przyłożyć je i docisnąć. W celu ich całkowitego zatopienia nanieść kolejną warstwę masy uszczelniającej. Po wstępnym przeschnięciu uszczelnień możemy przystąpić do aplikacji masy FAST AQUA na całej powierzchni. W tym celu przy pomocy pędzla, wałka lub szpachelki nanosimy równomiernie cienką warstwę o grubości ok.1mm. Następnie po jej przeschnięciu tj. po około 2 godzinach od aplikacji możemy przystąpić do nakładania kolejnej warstwy. Dla zapewnienia odpowiedniej wodoszczelności masę uszczelniającą powinniśmy nakładać krzyżowo w co najmniej 2 warstwach.

Po około 24 godzinach od aplikacji ostatniej warstwy FAST AQUA można przystąpić do układania płytek ceramicznych przy użyciu elastycznych zapraw klejowych FAST. Podczas układania płytek należy pamiętać o zachowaniu odpowiedniej szczeliny fugowej o szerokości zależnej od rozmiarów płytek. Do spoinowania używać fug wodoszczelnych zaś szczeliny dylatacyjne wypełniać specjalnymi masami silikonowymi.

Zużycie

W zależności od rodzaju podłoża zużycie FAST AQUA wynosi od 1.2 do 1.6 kg / m² na warstwę.

Dane techniczne

Jednostka bazowa
kg
Baza

dyspersja akrylowa z dodatkiem wypełniaczy mineralnych i pigmentów

Gęstość
około 1,5 kg/dm3
Czas schnięcia pierwszej warstwy
około 2 godz.
Czas wiązania
pełna wytrzymałość mechaniczna - 3 dni,obciążenie wodą - 7 dni
Ilość warstw
min. 2 warstwy o łącznej grubości od 1,5 do 2,0 mm
Możliwość układania płytek
po około 24 godz.
Przyczepność do betonu
min. 1,0 MPa
Temperatura podłoża i otoczenia
od +5 st. C
do +25 st. C
Wydłużenie względne przy maksymalnym naprężeniu
min. 20 %
Maksymalne naprężenie rozciągające
min. 1,0 MPa

Przechowywanie i uwagi

FAST AQUA należy przechowywać w szczelnie zamkniętych wiaderkach, warunkach suchych, w dodatniej temperaturze. Chronić przed przegrzaniem i zawilgoceniem.


Chronić przed dziećmi. W przypadku kontaktu ze skórą: Umyć dużą ilością wody z mydłem. W przypadku dostania się do oczu: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Unikać uwolnienia do środowiska.

Zawiera tetrahydro-1,3,4,5-tetrakis(hydroksymetylo)imidazol2,5(1H,3H)-dion, mieszaninę 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 247-500-7] i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 220-239-6]. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.