Produkty

Produkty

ARCHITECT BASE

Lateksowa farba podkładowa do wnętrz

Zastosowanie

ARCHITECT BASE jest przeznaczona do wykonywania podkładowych powłok malarskich na podłożach cementowych, cementowo-wapiennych, gipsowych, gipsowo-kartonowych oraz tapetach z włókna szklanego. Po uprzednim zakolorowaniu na jeden z 8 dostępnych kolorów stosowana jest jako podkład pod ciemne i jaskrawe kolory farb lub do przemalowywania ciemnych kolorów na jasne.

Właściwości

ARCHITECT BASE  jest ekologiczną farbą podkładową wyrównującą chłonność podłoża oraz poprawiającą przyczepność kolejnych powłok malarskich. Poprawia krycie farb nawierzchniowych, zwiększając ich wydajność. Stabilizuje podłoże oraz podnosi trwałość powłoki. Możną ją barwić na 8 kolorów dostępnych w bazie.

Opakowanie

wiaderko - 4.5 litr

wiaderko - 10 litr

Dokumentacja

Zdjęcie produktu

Deklaracja zgodności

Karty Charakterystyki Produktu Niebezpiecznego MSDS

Przygotowanie podłoża

Powierzchnia musi być sucha, czysta i wolna od pyłu oraz tłuszczu. Powierzchnia z połyskiem powinna zostać zmatowiona przed pomalowaniem. Napraw/uzupełnij wszelkie ubytki i niedoskonałości powierzchni, po czym zagruntuj je przed pomalowaniem. Usuń starą, odspajającą się, złuszczającą się farbę, a następnie zagruntuj preparatem głęboko penetrującym FAST GRUNT G. Plamy z nikotyny, olejów, zacieków zamaluj farbą FAST ISOPRO. Świeże tynki, gładzie oraz płyty gipsowo-kartonowe przed malowaniem zagruntuj FAST GRUNT U
Inne surowe, chłonne podłoża muszą również zostać wcześniej zagruntowane. 

Przygotowanie i sposób użycia

Wymieszaj zawartość opakowania, by zapewnić jednolitą konsystencję produktu. Nie rozcieńczaj wodą. Nie dodawaj wapna oraz nie mieszaj z innymi farbami czy gruntami. Zakup odpowiednią ilość produktu by móc całkowicie ukończyć projekt. Nie maluj w warunkach wysokiej wilgotności powietrza. Aplikuj, gdy temperatura otoczenia i powierzchni malowanej wynosi od +10°C do +25°C. Produkt aplikuj odpowiednim wałkiem, pędzlem lub za pomocą natrysku. Maluj dokładnie, równomiernie nakładając za każdym razem podobną ilość produktu na określoną powierzchnię ściany i zakończ łagodnym pionowym ruchem w jednym kierunku. Czas schnięcia farby w normalnych warunkach wynosi około 2 godz. Malowanie farbą nawierzchniową można rozpocząć po około 4-6 godzinach. Zadbaj o odpowiednie wietrzenie pomieszczenia podczas malowania i schnięcia produktu. 

Aplikacja mechaniczna

Produkt może być aplikowany za pomocą urządzeń tłokowych.

Rekomendowane  urządzenia do aplikacji firmy WAGNER  od PS 20/3.21 w górę.

Parametry natrysku:

Dysza 519
Ciśnienie 150 bar
Nie zalecane rozcieńczenia
W pistolecie najlepiej zastosować filtr paluszkowy 30 mesh (kolor zielony)

PO MALOWANIU:
Usuń możliwie jak najwięcej farby z narzędzi malarskich (wałek, pędzel) zanim przystąpisz do mycia ich w ciepłej wodzie z detergentem. Rozlaną farbę wytrzyj niezwłocznie za pomocą zwilżonej wodą ścierki.

Zużycie

W zależności od rodzaju podłoża zużycie ARCHITECT BASE wynosi około 0.1 l / m².

Dane techniczne

Jednostka bazowa
litr
Baza

dyspersja polimerowa z   dodatkiem wypełniaczy mineralnych z pigmentami

Gęstość
około 1,4 kg/dm3
Czas schnięcia pierwszej warstwy
około 2 godz.
Ilość warstw
2
Temperatura podłoża i otoczenia
od +10 st. C
do +25 st. C

Przechowywanie i uwagi

Farbę należy przechowywać i transportować w szczelnie zamkniętych, oryginalnych opakowaniach, w temp. od +5°C do +25°C.

Jeżeli pozostała Ci taka ilość farby, która nie może być ponownie wykorzystana, bądź przechowywana nie wylewaj jej do kanalizacji. Niezużytą farbę usuń we właściwy sposób. Sprawdź w swoim otoczeniu czy znajduje się miejsce zbiórki dla odpadów z farb. 


Uwaga! W przypadku rozpylania mogą się tworzyć niebezpieczne respirabilne kropelki. Nie wdychać rozpylonej cieczy lub mgły. Zawiera: masa poreakcyjna 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 247-500-7] i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 220-239-6] (3:1). Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
Producent: P.W. FAST Sp. z o.o., Foluszowa 112, Zielona Góra, Polska, telefon: +48 68 328 62 50