Produkty

Produkty

ARCHITECT ANTI-REFLEX

Do wnętrz

Zastosowanie

Wysokiej jakości ekologiczna farba lateksowa o dużej sile krycia, charakteryzująca się śnieżną bielą. Tworzy głęboko matowe, antyrefleksyjne powłoki, niwelując wszelkie niedoskonałości podłoża takie jak wybrzuszenia, nierówności, ślady po wałku, smugi itp. Dzięki temu powierzchnie pomalowane farbą ARCHITECT ANTI-REFLEX sprawiają wrażenie idealnie gładkich, o nieskazitelnym wyglądzie.

Właściwości

ARCHITECT ANTI-REFLEX jest przeznaczona do malowania sufitów wewnątrz pomieszczeń w budynkach mieszkalnych, w tym w obiektach służby zdrowia, placówkach oświatowo-wychowawczych i w branży spożywczej (bez bezpośredniego kontaktu z żywnością). Może być stosowana na podłożach cementowych, cementowo-wapiennych, gipsowych, betonowych, tynkach mineralnych, płytach gipsowo-kartonowych oraz na tapetach papierowych i z włókna szklanego.

Opakowanie

wiaderko - 4.5 litr

wiaderko - 10 litr

Dokumentacja

Zdjęcie produktu

Deklaracja zgodności

Karty Charakterystyki Produktu Niebezpiecznego MSDS

Przygotowanie podłoża

Powierzchnia musi być sucha, czysta i wolna od pyłu oraz tłuszczu. Powierzchnia z połyskiem powinna zostać zmatowiona przed pomalowaniem.  Napraw/uzupełnij wszelkie ubytki i niedoskonałości powierzchni, po czym zagruntuj je przed pomalowaniem. Usuń starą, odspajającą się, złuszczającą się farbę, a następnie zagruntuj preparatem głęboko penetrującym FAST GRUNT G. Plamy z nikotyny, olejów, zacieków zamaluj farbą FAST ISOPRO. Świeże tynki, gładzie oraz płyty gipsowo-kartonowe przed malowaniem zagruntuj FAST GRUNT U. 
Inne surowe, chłonne podłoża muszą również zostać wcześniej zagruntowane.

Przygotowanie i sposób użycia

Wymieszaj zawartość opakowania, by zapewnić jednolitą konsystencję produktu. Nie rozcieńczaj wodą. Nie dodawaj wapna oraz nie mieszaj z innymi farbami czy gruntami. Zakup odpowiednią ilość produktu, by móc całkowicie ukończyć projekt. Nie maluj w warunkach wysokiej wilgotności powietrza. Aplikuj, gdy temperatura otoczenia i powierzchni malowania wynosi od +10°C do +25°C. Aplikuj produkt używając odpowiedniego wałka, pędzla bądź natrysku.

Maluj dokładnie, równomiernie nakładając za każdym razem podobną ilość produktu na określoną powierzchnię ściany i zakończ łagodnym pionowym ruchem w jednym kierunku. Farbę nałóż dwukrotnie, przy czym drugą warstwę nanieś przynajmniej po upływie 2 godzin. Zadbaj o odpowiednie wietrzenie pomieszczenia podczas malowania i schnięcia produktu.
Usuń możliwie jak najwięcej farby z narzędzi malarskich (wałek, pędzel) zanim przystąpisz do mycia ich w ciepłej wodzie z detergentem. Rozlaną farbę wytrzyj niezwłocznie za pomocą zwilżonej wodą ścierki. Powłoka farby uzyskuje pełne właściwości użytkowe (odporność na szorowanie/zmywalność) po całkowitym utwardzeniu tj. po 28 dniach od zakończenia prac malarskich.

Dla osiągnięcia maksymalnego efektu do malowania gładkich podłoży należy stosować wałki z runem z mikrofibry o wysokości włosia od 8-12 mm. Firma FAST do aplikacji swoich farb rekomenduje stosowanie narzędzi firmy ANZA oraz MOTIVE. 

Parametry natrysku hydrodynamicznego w oparciu o urządzenie firmy WAGNER:

  • średnica dyszy 515-517 HEA NISKOCIŚNIENIOWA
  • ciśnienie 90-120 bar
  • filtr mesh 50
  • rozcieńczenie max. do 5% przy pierwszej warstwie

Uwaga: dla zapewnienia optymalnego efektu zaleca się cedzenie farby przez sita malarskie

Zużycie

W zależności od rodzaju podłoża zużycie ARCHITECT ANTI-REFLEX wynosi około 0.1 l / m².

Dane techniczne

Jednostka bazowa
litr
Baza

dyspersja polimerowa z   dodatkiem wypełniaczy mineralnych z pigmentami

Gęstość
około 1,4 kg/dm3
Czas schnięcia pierwszej warstwy
około 2 godz.
Ilość warstw
2
Temperatura podłoża i otoczenia
od +10 st. C
do +25 st. C
Odporność na szorowanie na mokro
Klasa 2

Przechowywanie i uwagi

Farbę należy przechowywać i transportować w szczelnie zamkniętych, oryginalnych opakowaniach, w temp. od +5°C do +25°C.

Jeżeli pozostała Ci taka ilość farby, która nie może być ponownie wykorzystana, bądź przechowywana nie wylewaj jej do kanalizacji. Niezużytą farbę usuń we właściwy sposób. Sprawdź w swoim otoczeniu czy znajduje się miejsce zbiórki dla odpadów z farb. 


Uwaga! W przypadku rozpylania mogą się tworzyć niebezpieczne respirabilne kropelki. Nie wdychać rozpylonej cieczy lub mgły. Zawiera: masa poreakcyjna 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 247-500-7] i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 220-239-6] (3:1). Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
Producent: P.W. FAST Sp. z o.o., Foluszowa 112, Zielona Góra, Polska, telefon: +48 68 328 62 50