Produkty

Produkty

FAST Akryl +

cienkowarstwowa, akrylowa masa tynkarska

Zastosowanie

FAST AKRYL + służy do wykonywania szlachetnych, cienkowarstwowych wypraw tynkarskich o fakturze "BARANKA" zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynku. Może być stosowany na każdym podłożu mineralnym, które jest odpowiednio mocne i równe (tynki cementowe, cementowo-wapienne, beton, warstwa zbrojona w systemie ociepleń ETICS FAST S). Tynk może być nakładany ręcznie lub mechanicznie.

Właściwości

FAST AKRYL +  jest gotowym do użycia tynkiem na bazie dyspersji akrylowej uszlachetnionej silikonem o fakturze "Baranka". W porównaniu do tradycyjnych tynków akrylowych charakteryzuje się podwyższoną odpornością na działanie brudu i wilgoci. Jest paroprzepuszczalny i zahydrofobizowany powierzchniowo, co ogranicza rozwój mikroorganizmów takich jak glony i grzyby. Jest elastyczny, wytrzymały na uszkodzenia mechaniczne i odporny na powstawanie spękań. Dostarczany w bogatej palecie kolorów wg FAST COLOR SYSTEM .

Opakowanie

wiaderko - 15 kg

Przygotowanie podłoża

Podłoże powinno być równe, mocne i suche, wolne od wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń zmniejszających przyczepność zaprawy tj. kurzu, wapna, tłuszczu, resztek starych odstających powłok malarskich. W celu zwiększenia przyczepności i likwidacji zapylenia powierzchnie zawsze należy zagruntować FAST GRUNT U lub FAST GRUNT G.
Masę tynkarską można stosować na podłoża:

  • tynki cementowe i cementowo-wapienne (po upływie minimum 28 dni i wilgotności nie wyższej niż 4%)
  • jastrychy cementowe (po upływie min. 28 dni i wilgotności nie wyższej niż 4%)
  • beton (po upływie powyżej 3 miesięcy i wilgotności nie wyższej niż 4%)
  • podłoża anhydrytowe (wilgotność poniżej 0,5%)
  • gipsowe (wilgotność poniżej 1%)

Przygotowanie i sposób użycia

Przed przystąpieniem do nakładania tynku zawartość każdego opakowania należy wymieszać za pomocą wiertarki wolnoobrotowej w celu wyrównania konsystencji. W przypadku zbyt suchej masy dopuszczalne jest dodanie wody w ilości 100 do 150 g. Na wcześniej odpowiednio przygotowane i zagruntowane podłoże nanosimy masę tynkarską w cienkiej warstwie, na grubość ziarna za pomocą pacy ze stali nierdzewnej. Po krótkim czasie, zależnym od warunków występujących w czasie nakładania, możemy ją fakturować przy pomocy pacy plastikowej. Tynk zacierać ruchami okrężnymi. Podczas nakładania tynku należy przestrzegać generalnej zasady nakładając „mokre na mokre”. Istnieje również możliwość nakładania tego tynku metodą natryskową co znacznie obniża koszt i czas aplikacji.

Parametry  aplikacji mechanicznej  przy zastosowaniu agregatu  firmy WAGNER PC 1030

  • średnica dyszy w zależności od uziarnienia od 6-8mm
  • ciśnienie wyjściowe na kompresorze 6-8bar
  • szybkość posuwu od 1 do 1,5-2
  • rozcieńczenie do 200ml wody

 

Narzędzia i pojemnik powinny być czyste. W trakcie nakładania i wysychania tynku przestrzegać odpowiednich warunków atmosferycznych tj. temperatura podłoża i otoczenia od +5°C do +25°C, brak silnego nasłonecznienia, deszczu oraz zbyt wysokiej wilgotności względnej powietrza powyżej 75%. Bezwzględnie stosować siatki osłonowe na rusztowaniach do momentu wyschnięcia tynku. Czas wysychania tynku przy optymalnej temperaturze +20°C wynosi od 12 do 48 godzin.

Zużycie

Zużycie zależy od granulacji tynku: 

APLIKACJA RĘCZNA:  1mm ok. 1,7kg/m2; 1,5mm ok. 2,5kg/m2; 2,0mm ok.  3,2kg/m2

APLIKACJA MECHANICZNA: 1mm ok. 1,3kg/m2; 1,5mm ok. 1,8kg/m2; 2,0mm ok. 2,4kg/m2

Dane techniczne

Jednostka bazowa
kg
Baza

dyspersja styrenowo-akrylowa z dodatkiem wypełniaczy mineralnych i pigmentów

Gęstość
około 1,9 kg/dm3
Czas otwarty pracy
około 20 min.
Czas schnięcia
od 12 godz.
do 48 godz.
Temperatura podłoża i otoczenia
od 5 st. C
do 25 st. C
Odpornośc na temperatury
od -20 st. C
do 60 st. C
Opór dyfuzyjny względny sd
max 0,4 m
Nasiąkliwość w24
0,5 kg/m2
kg/m2

Przechowywanie i uwagi

Przechowywać w fabrycznie zamkniętych opakowaniach, w suchych pomieszczeniach w temperaturze od +5°C do +25°C.


Chronić przed dziećmi. W przypadku kontaktu ze skórą: Umyć dużą ilością wody z mydłem. W przypadku dostania się do oczu: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Unikać uwolnienia do środowiska.

Zawiera tetrahydro-1,3,4,5-tetrakis (hydroksymetylo)imidazol2,5(1H,3H)-dion, mieszaninę 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 247-500-7] i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 220-239-6]. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

UWAGA! W przypadku rozpylenia mogą się tworzyć niebezpieczne respirabilne kropelki. Nie wdychać rozpylonej cieczy.