Strona główna | Aktualności |

2020-11-03

 

zdjęcie aktualności

Zadbaj o czyste powietrze


Zgodnie z danymi Ministerstwa Środowiska indywidualne ogrzewanie budynków mieszkalnych odpowiada za 40% emisji pyłu zawieszonego PM10 oraz 78% emisji wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych, w tym rakotwórczego benzo(a)pirenu. Można sformułować wniosek, że Polacy zamieszkują w niedostatecznie zaizolowanych budynkach. Szacuje się, że problem ten dotyczy ponad 70% jednorodzinnych domów mieszkalnych w Polsce (około 3,6 mln). Budynki te są najczęściej wyposażone w przestarzałe systemy grzewcze oparte na spalaniu węgla będące głównym źródłem smogu.

Ocieplanie przegród zewnętrznych pozwala na znaczące ograniczenie strat ciepła, podwyższenie komfortu cieplnego, ograniczenie ryzyka rozwoju pleśni i wyeliminowanie mostków cieplnych.

Wielu inwestorów prywatnych odkłada remont domu na później z różnych przyczyn, choć najczęstszą są finanse. Jednak prawdziwą oszczędność przynosi dobrze wykonana termomodernizacja, która pozwoli na zmniejszenie wydatków ponoszonych na eksploatację budynku. Odpowiednie ocieplenie domu zmniejszy zużycie energii cieplnej, a jednocześnie dzięki odnowionej izolacji wpłynie na poprawę jego wizerunku.

Ocieplenie budynku materiałem termoizolacyjnym to nie koniec prac. Konieczne jest też wykończenie elewacji. Dla wygody i pewności wykonania warto podczas remontu postawić na system ociepleniowy, czyli komplet produktów pochodzący najlepiej od jednego producenta. W jego skład wchodzą w przypadku izolacji ścian: klej do styropianu lub wełny, zaprawa do warstwy zbrojonej siatką z włókna szklanego, preparat gruntujący oraz tynk cienkowarstwowy. W niektórych systemach znajdziemy też materiał izolacyjny, kołki, siatkę oraz farbę elewacyjną. To sprawi, że całość prac przeprowadzimy w pełni kompatybilnymi materiałami.


Więcej informacji o systemach dociepleń ETICS FAST:

http://fast.zgora.pl/systemy-docieplen53 tysiące na odliczenie i 10 tysięcy dotacji

Czyste Powietrze to kompleksowy program, którego celem jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne.

Program skupia się nie tylko na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe lecz również  termomodernizacji domów jednorodzinnych, by efektywnie zarządzać energią. Działania te pomogą nie tylko chronić środowisko, ale dodatkowo zwiększą domowy budżet dzięki poczynionym oszczędnościom.

Korzystając z programu Czyste Powietrze możesz zyskać zwrot części poniesionych kosztów. Maksymalny możliwy koszt, od którego liczona jest dotacja, to 53 tysiące złotych.

Jeśli koszty realizacji inwestycji przekroczą 53 tysiące złotych, dodatkowe koszty mogą być dofinansowane w formie pożyczki. Minimalny koszt dofinansowania projektu wynosi 7 tysięcy złotych.

Ulga termoizolacyjna będzie skierowana do grupy inwestorów, którzy są właścicielami budynku mieszkalnego. W ramach programu można odliczyć do 23 % od podatku dochodowego. Ustawodawca przewidział górny limit ulgi na kwotę 53 000 zł.

Preferencyjne odliczenie od podatku dochodowego uzyskamy na podstawie rachunków z termoizolacji budynku. Beneficjant starający się o ulgę nie może wcześniej korzystać z żadnych ulg państwowych, które obejmowałyby działania termoizolacyjne.

Ponadto, właściciele lub współwłaściciele jednorodzinnych budynków mieszkalnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą może starać się o dotację na przeprowadzenia niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku

W przypadku zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych kwota maksymalnej dotacji wynosi 10.000,00 złotych.


 Źródło oraz więcej informacji na:

https://czystepowietrze.gov.pl/ulga-termomodernizacyjna/

http://czystepowietrze.gov.pl/wez-dofinansowanie/

 

 


Fast - producent chemii budowlanej