OFERTY PRACY

 

PRACOWNIK DZIAŁU KOLOROWANIA - PRACA STAŁA

Opis stanowiska:

miejscem pracy jest dział kolorowania firmy FAST sp. z o.o. w Zielonej Górze ul. Foluszowa 112

Do obowiązków pracownika będzie należało:

- obsługa programu do kolorowania

- barwienie produktów firmy Fast wg otrzymanych zleceń

Wymagania:

- praca związana jest z wysiłkiem fizycznym

- wymagana jest obsługa komputera w zakresie programu ( przyuczenie)

- dokładność i sumienność

Oferujemy:

- stałą pracę na podstawie umowy o pracę w systemie jednozmianowym od poniedziałku do piątku

- przeszkolenie i wdrożenie na stanowisku pracy

- możliwość uzyskania uprawnień do kierowania wózkami widłowymi

- przyjazne środowisko pracy z zachowaniem standardów BHP i Kodeksu Pracy

- pakiet ubezpieczeń oraz dostępność innych benefitów.

Zainteresowanych prosimy o składanie ofert na adres: anm@fast.zgora.pl

Dodatkowe pytania - kontakt tel. 6977127521) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Wielobranżowe FAST             sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Foluszowej 112;

2) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji. Przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora – uzyskania informacji o kandydacie oraz prawidłowego i efektywnego przeprowadzenia procesu rekrutacji (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), a w zakresie innych danych osobowych niż wskazane w art. 221 Kodeksu pracy na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);

3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do zakończenia postępowania rekrutacyjnego;

4) W zakresie danych osobowych, które podlegają przetwarzaniu na podstawie zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

5) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody, prawo wniesienia sprzeciwu wobec zbierania i dalszego przetwarzania swoich danych osobowych;

6) W przypadku skarg dotyczących przetwarzania danych osobowych przez P.W. FAST zachęcamy do

kontaktu z nami. W takiej sytuacji przyjrzymy się złożonej skardze i ocenimy jej zasadność, a w razie konieczności skontaktujemy się z użytkownikiem, aby uzyskać dodatkowe informacje. Otrzymanie skargi lub sprzeciwu potwierdzimy w terminie pięciu dni roboczych.

Dokładamy wszelkich starań, aby rozpatrywać złożone skargi i zastrzeżenia w ciągu miesiąca. Jeśli

podjęcie decyzji nie będzie możliwe w terminie jednego miesiąca, poinformujemy użytkownika o przyczynach zaistniałego opóźnienia oraz o spodziewanym terminie dostarczenia decyzji (nieprzekraczającym sześciu miesięcy od chwili wpłynięcia skargi lub sprzeciwu).

W dowolnym momencie przed, w trakcie lub też po zakończeniu opisanej wyżej procedury rozpatrywania skargi użytkownik może też złożyć skargę do Urzędu Ochrony Danych Osobowych

(UODO).

7) Pani/Pana dane nie będą przekazywane podmiotom trzecim;

8) Podanie danych osobowych w zakresie przewidzianym w art. 221 Kodeksu pracy tj.

- imię (imiona) i nazwisko,

- data urodzenia,

-dane kontaktowe wskazane przez kandydata,

- wykształcenie,

- kwalifikacje zawodowe,

-przebieg dotychczasowego zatrudnienia

jest wymogiem ustawowym, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne, jednak niepodanie danych utrudni przeprowadzenie procesu rekrutacji oraz poinformowanie kandydata o jego wynikach;

9) Podane dane osobowe nie będą podlegały procesowi zautomatyzowanego podejmowania decyzji;

10) W przypadku wniosków lub pytań dotyczących przetwarzania przez nas danych prosimy o kontakt za pośrednictwem adresu: dane.osobowe@fast.zgora.pl z dopiskiem „Dane osobowe”.

 

 

Ø  Konfekcjonowanie i znakowanie produktów

Ø  Prace porządkowe przy utrzymaniu linii produkcyjnej.

Praca wiąże się z wysiłkiem fizycznym. Jedną z częstszych czynności jest ręczne wypakowywanie produktów gotowych.

Wymagania:

Ø  Praca sezonowa: lipiec- wrzesień

Ø  Praca zmianowa

Ø  Sumienność i dokładność

 

Oferujemy:

Ø  Przeszkolenie i wdrożenie na stanowisku pracy

Ø  Miłą atmosferę, przyjazne środowisko pracy

 

Zainteresowanych kandydatów prosimy o wysłanie cv na adres:  rop@fast.zgora.pl,
lub kontakt pod nr telefonu: 607 07 98 33

 


1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Wielobranżowe FAST sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Foluszowej 112;

2) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji. Przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora – uzyskania informacji o kandydacie oraz prawidłowego i efektywnego przeprowadzenia procesu rekrutacji (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), a w zakresie innych danych osobowych niż wskazane w art. 221 Kodeksu pracy na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);

3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do zakończenia postępowania rekrutacyjnego;

4) W zakresie danych osobowych, które podlegają przetwarzaniu na podstawie zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

2) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody, prawo wniesienia sprzeciwu wobec zbierania i dalszego przetwarzania swoich danych osobowych;

3) W przypadku skarg dotyczących przetwarzania danych osobowych przez P.W. FAST zachęcamy do

kontaktu z nami. W takiej sytuacji przyjrzymy się złożonej skardze i ocenimy jej zasadność, a w razie konieczności skontaktujemy się z użytkownikiem, aby uzyskać dodatkowe informacje. Otrzymanie skargi lub sprzeciwu potwierdzimy w terminie pięciu dni roboczych.

Dokładamy wszelkich starań, aby rozpatrywać złożone skargi i zastrzeżenia w ciągu miesiąca. Jeśli

podjęcie decyzji nie będzie możliwe w terminie jednego miesiąca, poinformujemy użytkownika o przyczynach zaistniałego opóźnienia oraz o spodziewanym terminie dostarczenia decyzji (nieprzekraczającym sześciu miesięcy od chwili wpłynięcia skargi lub sprzeciwu).

W dowolnym momencie przed, w trakcie lub też po zakończeniu opisanej wyżej procedury rozpatrywania skargi użytkownik może też złożyć skargę do Urzędu Ochrony Danych Osobowych

(UODO).

4) Pani/Pana dane nie będą przekazywane podmiotom trzecim;

5) Podanie danych osobowych w zakresie przewidzianym w art. 221 Kodeksu pracy tj.

- imię (imiona) i nazwisko,

- data urodzenia,

-dane kontaktowe wskazane przez kandydata,

- wykształcenie,

- kwalifikacje zawodowe,

-przebieg dotychczasowego zatrudnienia

jest wymogiem ustawowym, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne, jednak niepodanie danych utrudni przeprowadzenie procesu rekrutacji oraz poinformowanie kandydata o jego wynikach;

6) Podane dane osobowe nie będą podlegały procesowi zautomatyzowanego podejmowania decyzji;

7) W przypadku wniosków lub pytań dotyczących przetwarzania przez nas danych prosimy o kontakt za pośrednictwem adresu: renata.czulak@fast.zgora.pl z dopiskiem „Dane osobowe”.


-->

Fast - producent chemii budowlanej