Strona główna | OFERTY PRACY

OFERTY PRACY

 

Uznany producent systemów ociepleń ETICS/WDVS oraz chemii budowlanej – firma FAST należąca do Grupy Rockwool poszukuje osoby na stanowisko:

 

 

Doradca techniczno-handlowy / Regionalleiter

miejsce pracy: Niemcy

 

 

Osoba zatrudniona na w/w stanowisku będzie odpowiedzialna m.in. za:

 • utrzymywanie oraz rozbudowę sieci dystrybucji
 • przygotowywanie ofert oraz negocjacje handlowe
 • prezentowanie i sprzedaż produktów oraz systemów
 • doradztwo techniczne

 

Od kandydatów oczekujemy:

 • znajomości rynku materiałów budowlanych
 • min. rocznego doświadczenia w pracy na stanowisku doradcy techniczno-handlowego w branży budowlanej
 • gotowości do codziennej pracy w terenie oraz częstych wyjazdów służbowych
 • wysoko rozwiniętych zdolności organizacyjnych
 • posiadania prawa jazdy kat. B
 • zamieszkania w miejscowościach przygranicznych w województwach: lubuskim, zachodniopomorskim, dolnośląskim, lub na terytorium Niemiec
 • biegłej znajomości języka niemieckiego w mowie i piśmie
 • znajomość języka angielskiego będzie dodatkowym atutem

Kandydatów powinny cechować bardzo dobrze rozwinięte zdolności interpersonalne, jak również samodzielność, silna motywacja, operatywność i zdecydowanie
w działaniu.

Kandydatom oferujemy pracę w młodym zespole, szkolenia, możliwość doskonalenia zawodowego w nowoczesnej firmie oraz atrakcyjne wynagrodzenie
i samochód służbowy.

 

 

Uprzejmie informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane aplikacje.

 

 

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Spełniając obowiązek informacyjny wynikający z RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

 

Administrator danych

P.W. FAST Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Foluszowa 112, 65-751 Zielona Góra (dalej zwany FAST)Inspektor ochrony danych

W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych możesz się skontaktować ze specjalistą  ds. ochrony danych osobowych:

§  listownie na adres: ul. Foluszowa 112, 65-751 Zielona Góra z dopiskiem „Dane osobowe”

§  przez e-mail: dane.osobowe@fast.zgora.pl


Cele i podstawy prawne przetwarzania

§  dane będą przetwarzane w związku z rekrutacją i ich podanie jest obowiązkowe w zakresie określonym w    art. 221 Kodeksu Pracy.

 

Okres przechowywania danych

Dane osobowe przetwarzane do zakończenia postępowania rekrutacyjnego.

 

Odbiorcy danych

W związku z przetwarzaniem danych osobowych w powyższych celach odbiorcami mogą być podmioty:

§   przetwarzające dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie stosownych umów np. obsługujące systemy informatyczne Administratora, podwykonawcy.


Prawa związane z przetwarzaniem danych

Masz następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

§   prawo dostępu do swoich danych osobowych,

§   prawo do skorygowania swoich danych osobowych,

§  w zakresie danych osobowych, które podlegają przetwarzaniu na podstawie zgody, przysługuje  prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym specjalistą ds. ochrony danych (dane kontaktowe w punktach powyżej) 

 

Prawo wniesienia skargi do organu

Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych,   tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Nie podejmujemy wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji na podstawie profilowania informacji o Tobie.

 

Obowiązek podania danych

Podanie przez Ciebie danych jest niezbędne do prawidłowego i efektywnego przeprowadzenia procesu rekrutacji. Zakres danych osobowych przewidziany w Kodeksie Pracy tj.:

- imię (imiona) i nazwisko,

- data urodzenia,

- dane kontaktowe,

- wykształcenie,

- kwalifikacje zawodowe,

- przebieg dotychczasowego zatrudnienia,

a w pozostałym  zakresie jest dobrowolne.