Strona główna | OFERTY PRACY

OFERTY PRACY

 

PRACOWNIK DZIAŁU KOLOROWANIA - PRACA STAŁA

Opis stanowiska:

miejscem pracy jest dział kolorowania firmy FAST sp. z o.o. w Zielonej Górze ul. Foluszowa 112

Do obowiązków pracownika będzie należało:

- obsługa programu do kolorowania

- barwienie produktów firmy Fast wg otrzymanych zleceń

Wymagania:

- praca związana jest z wysiłkiem fizycznym

- wymagana jest obsługa komputera w zakresie programu ( przyuczenie)

- dokładność i sumienność

Oferujemy:

- stałą pracę na podstawie umowy o pracę w systemie jednozmianowym od poniedziałku do piątku

- przeszkolenie i wdrożenie na stanowisku pracy

- możliwość uzyskania uprawnień do kierowania wózkami widłowymi

- przyjazne środowisko pracy z zachowaniem standardów BHP i Kodeksu Pracy

- pakiet ubezpieczeń oraz dostępność innych benefitów.

Zainteresowanych prosimy o składanie ofert na adres: anm@fast.zgora.pl

Dodatkowe pytania - kontakt w godzinach 8-14 pod numerem tel. 697712752

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Wielobranżowe FAST sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Foluszowej 112;
2) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji. Przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora – uzyskania informacji o kandydacie oraz prawidłowego i efektywnego przeprowadzenia procesu rekrutacji (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), a w zakresie innych danych osobowych niż wskazane w art. 221 Kodeksu pracy na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do zakończenia postępowania rekrutacyjnego;
4) W zakresie danych osobowych, które podlegają przetwarzaniu na podstawie zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
5) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody, prawo wniesienia sprzeciwu wobec zbierania i dalszego przetwarzania swoich danych osobowych;
6) W przypadku skarg dotyczących przetwarzania danych osobowych przez P.W. FAST zachęcamy do
kontaktu z nami. W takiej sytuacji przyjrzymy się złożonej skardze i ocenimy jej zasadność, a w razie konieczności skontaktujemy się z użytkownikiem, aby uzyskać dodatkowe informacje. Otrzymanie skargi lub sprzeciwu potwierdzimy w terminie pięciu dni roboczych.
Dokładamy wszelkich starań, aby rozpatrywać złożone skargi i zastrzeżenia w ciągu miesiąca. Jeśli
podjęcie decyzji nie będzie możliwe w terminie jednego miesiąca, poinformujemy użytkownika o przyczynach zaistniałego opóźnienia oraz o spodziewanym terminie dostarczenia decyzji (nieprzekraczającym sześciu miesięcy od chwili wpłynięcia skargi lub sprzeciwu).
W dowolnym momencie przed, w trakcie lub też po zakończeniu opisanej wyżej procedury rozpatrywania skargi użytkownik może też złożyć skargę do Urzędu Ochrony Danych Osobowych
(UODO).
7) Pani/Pana dane nie będą przekazywane podmiotom trzecim;
8) Podanie danych osobowych w zakresie przewidzianym w art. 221 Kodeksu pracy tj.
- imię (imiona) i nazwisko,
- data urodzenia, 
-dane kontaktowe wskazane przez kandydata, 
- wykształcenie,
- kwalifikacje zawodowe,
-przebieg dotychczasowego zatrudnienia 
jest wymogiem ustawowym, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne, jednak niepodanie danych utrudni przeprowadzenie procesu rekrutacji oraz poinformowanie kandydata o jego wynikach;
9) Podane dane osobowe nie będą podlegały procesowi zautomatyzowanego podejmowania decyzji;
10) W przypadku wniosków lub pytań dotyczących przetwarzania przez nas danych prosimy o kontakt za pośrednictwem adresu: dane.osobowe@fast.zgora.pl z dopiskiem „Dane osobowe”.

Fast - producent chemii budowlanej