Strona główna | Aktualności | Sztuka budowlana czy sztukateria?

Sztuka budowlana czy sztukateria?

2017-02-27

 

zdjęcie aktualności Sztuka budowlana czy sztukateria?
Czyli gdzie zaczyna się pozorna oszczędność przy termoizolacji budynków.

Błędy wykonawcze to zmora nie tylko osób mających do czynienia z reklamacjami, ale również inwestorów, którzy niejednokrotnie muszą konfrontować efekt, jaki chcieli uzyskać, z tym, co zastali. W dziale Błędy wykonawcze będziemy prezentować przykłady, na które natknęliśmy się w miejscach inwestycji. Nie zabraknie również części opisowej, w jaki sposób problem powinien zostać rozwiązany zgodnie ze sztuką budowlaną.

Systemy ociepleń ze względu na łatwość wykonania, wysoką trwałość oraz skuteczność stanowią dzisiaj podstawową metodę poprawy izolacyjności budynków
w Polsce i w Europie. Ocenia się, że trwałość prawidłowo wykonanej elewacji powinna wynieść około 25 lat – pod warunkiem prawidłowo wykonanych prac instalacyjnych, terminowych przeglądów oraz konserwacji.

Na jednej z zielonogórskich inwestycji natknęliśmy się na poważne błędy i zaniedbania ze strony wykonawców. Rzucającym się w oczy błędem jest dobór różnych kolorystycznie materiałów termoizolacyjnych. Każdy z materiałów izolacyjnych cechują inne właściwości, tj. ciężar, przenikanie ciepła, izolacyjność akustyczna czy też odporność chemiczna. Dlatego używanie różnych materiałów termoizolacyjnych na jednej ścianie elewacji, tak jak na zdjęciu powyżej, to przykład dużego zaniedbania ekipy montażowej.


Kolejnym poważnym wykroczeniem jest często stosowana tzw. sztukateria, czyli zapychanie i uzupełnianie materiałem izolacyjnym naroży okiennych i drzwiowych. Powszechnie wiadomo, iż stosowanie odcinków mniejszych niż połowa płyty w obrębie narożników budynku jest niezgodne ze sztuką budowlaną. Narożne krawędzie poszczególnych rzędów również powinny się mijać. Płyty mocowane w obrębie otworów okiennych i drzwiowych należy mocować w taki sposób, aby pionowe i poziome spoiny nie pokrywały się z krawędziami otworów. Nieprzestrzeganie tych zasad może prowadzić do kulminacji naprężeń, a w konsekwencji do pęknięć w miejscach spoin.  

Podczas montażu płyt termoizolacyjnych wokół otworów okiennych  lub drzwiowych należy zwrócić szczególną uwagę na prawidłowe ich rozmieszczenie. Obowiązkowe jest tzw. docinanie płyt w narożach tych otworów, zapobiegające piętrzeniu się naprężeń, skutkujących w przyszłości powstawaniem niebezpiecznych spękań elewacji.
Dla zapewnienia stabilności miejsc szczególnych, takich jak naroża okienne czy drzwiowe, poza prawidłowym montażem płyt termoizolacyjnych, niezbędne jest zamontowanie dodatkowej warstwy siatki o wymiarach min. 20x35 cm, pod kątem 45 stopni. Jej zadaniem jest niwelowanie naprężenia, kumulującego się w tych miejscach podczas normalnego użytkowania budynku.

Częstym błędem wynikającym zarówno z niewiedzy, jak również wygody jest montowanie płyt w ten sposób, że spoiny poziome i pionowe pomiędzy płytami pokrywają się z krawędziami otworów. Efektem tego jest powstawanie tzw. pęknięć diagonalnych, lokalizujących się w narożach pod kątem około 45 stopni.
Obowiązkowe jest tzw. docinanie płyt w narożach tych otworów, zapobiegające piętrzeniu się naprężeń, skutkujących w przyszłości powstawaniem niebezpiecznych spękań elewacji.

Fast - producent chemii budowlanej